Kiến thức chung 14 nguyên tắc quản lý chất lượng của Deming

14 nguyên tắc quản lý chất lượng của Deming

Ngày đăng : 22/01/2015

W_Edwards_Deming-1

Giáo sư W Edwards Deming

Khởi nguồn từ 14 nguyên tắc của Deming: 

- Phải tạo lập mục đích vững chắc

- Thực thi một triết lý phát triển mới

- Không lệ thuộc vào kiểm tra

- Chấm dứt việc chỉ quan tâm đến giá cả khi mua

- Cải tiến liên tục và mãi mãi về hệ thống sản xuất và dịch vụ

- Đào tạo và đào tạo lại

- Đưa ra khái niệm mới về lãnh đạo

- Gạt bỏ sự sợ hãi, e dè

- Xoá bỏ hàng rào cản trở đoàn kết trong nội bộ của cán bộ, công nhân viên

- Không nên nêu những khẩu hiệu suông hay những mục tiêu không thực tế

- Không nên chỉ đề ra những chỉ tiêu bằng số

- Khích lệ niềm tự hào về nghề nghiệp

- Cần có kế hoạch học tập và đào tạo đến nơi đến chốn

- Có biện pháp, hành động cụ thể để có những chuyển biến trong công việc

Nguyên tắc của TQM có sự tương đồng với 8 nguyên tắc quản lý chất lượng nói chung:

- Tập trung vào khách hàng.

- Trách nhiệm của lãnh đạo.

- Sự tham gia của nhân viên.

- Quan hệ với nhà cung cấp.

- Phương pháp hệ thống.

- Quản lý quá trình.

- Quyết định dựa trên dữ liệu.

- Cải tiến liên tục.

TQM kết hợp áp dụng với các nguyên tắc đặc thù:

- Chất lượng là sự thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng.

- Mỗi người trong tổ chức phải thỏa mãn khách hàng nội bộ của mình.

- Cải tiến liên tục bằng cách áp dụng PDCA (Chu trình Deming).

- Giảm thiểu tổn thất chất lượng dựa trên sự kiện (có được từ dữ liệu, thông tin, thống kê và phân tích) .

- Ý thức, trách nhiệm, tính tự giác cao về chất lượng.

Các công cụ thường được áp dụng trong TQM :

14-nguyen-tac-quan-ly-chat-luong-cua-deming

- Tiêu chuẩn hóa.

- Đào tạo trong công việc.

- Quản lý chức năng ngang .

- Nhóm chất lượng (QCC).

- Công cụ thống kê (SPC).

- Phương pháp 5S.

- Đánh giá chất lượng .

- Kiểm tra.

- JIT ( Hệ thống vừa đúng vừa đủ và sản xuất không kho).

- Kaizen (Cải tiến liên tục ).

- Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn hệ thống.

- Bảo trì năng suất toàn diện (TPM).

- LEAN – Sản xuất tinh gọn.

- Giải thưởng chất lượng quốc gia.

- QFD (Quality Function Development).

Yêu cầu của phương pháp: gồm 10 yêu cầu như sau:

1. Biết rõ khách hàng của bạn.

2. Biết rõ đối thủ cạnh tranh, tự đánh giá mình.

3. Biết rõ chi phí không chất lượng.

4. Nhân viên hiểu và tự nguyện tham gia vào mục tiêu chung của doanh nghiệp.

5. Lãnh đạo quyết tâm cải tiến liên tục chất lượng trong toàn doanh nghiệp .

6. Xác định công việc của mỗi đơn vị để thỏa mãn yêu cầu khách hàng trong/ngoài.

7. Giúp nhân viên đạt được quyết tâm qua việc tác động tới chương trình liên tục cải tiến chất lượng.

8. Thay dần các biện pháp kiểm tra và khắc phục bằng các biện pháp phòng ngừa.

9. Không bao giờ chấp nhận sản phẩm hay dịch vụ không đạt chất lượng đối với khách hàng trong & ngoài doanh nghiệp.

10. Lập kế hoạch tỉ mỉ trước khi thực hiện.

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246