FAQ

FAQ

Thật khó cho chúng tôi để sắp xếp theo thời gian ấn định của hội thảo.

Chúng tôi sẽ cung cấp các khóa đào tạo thuận tiên theo nhu cầu khách hàng. Chúng tôi cũng có thể sắp xếp lịch hội thảo linh hoạt dù đã quá thời gian ấn định trước đó.

Hãy kể cho chúng tôi những ví dụ điển hình về các lần tư vấn thành công trong quá khứ?

Đáng tiếc là chúng tôi không thể tiết lộ các ví dụ cụ thể vì chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của khách hàng. Chúng tôi sẽ kể lại một số ví dụ trong quá trình tư vấn thực tế.

Chúng tôi nên chọn chuyên gia tư vấn như thế nào?

Chúng tôi sẽ cử các chuyên gia tư vấn trong các lĩnh vực cụ thể cho phù hợp với các vấn đề cần giải quyết và văn hóa doanh nghiệp của công ty bạn.

Sự khác biệt giữa Hirayama Việt Nam và các công ty khác là gì?

Chúng tôi sẽ đạt được các mục tiêu của Genba Kaizen trong thời hạn hợp đồng và trong quá trình đó nhân viên công ty cũng được đào tạo. Khi đó, văn hóa Kaizen sẽ tiếp tục ngay cả sau khi quá trình tư vấn đã kết thúc. Chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ tham gia vào công tác quản lý Kaizen để cắt giảm chi phí với những kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong nhiều lĩnh vực.

Lợi ích của việc sử dụng tư vấn Genba Kaizen là gì?

Chúng tôi tiến hành hướng dẫn chính xác thông qua các nghiên cứu khách quan về Genba khách quan. Khái niệm cố hữu trong quá khứ và những rào cản trong tổ chức đó sẽ được xóa bỏ và Genba tốt nhất sẽ được tạo ra. Ngoài việc tạo động lực cho hoạt động Kaizen sẽ thúc đẩy sự phối hợp của các Kaizen nhóm.

Chúng ta có thể mong đợi kết quả gì?

Các kết quả sẽ thể hiện ra một cách tập trung trong một khoảng thời gian nhất định. Các nhân viên của công ty sẽ có được những kiến thức nhờ tác động của các hoạt động sinh lợi.

Trong những trường hợp nào thì chuyên gia Genba Kaizen sẽ tham gia tư vấn?

Các trường hợp điển hình là khi một số công ty có vấn đề không thể tự giải quyết được bằng nguồn lực của mình, khi các bí quyết triển khai Genba Kaizen là không đủ trong phạm vi công ty đó, khi các kế hoạch cắt giảm chi phí không thể được triển khai thuận lợi và cũng có khi, mặc dù chương trình Kaizen được thực hiện , nhưng chỉ mang tính phong trào và hình thức mà không có kết quả. Đối với những trường hợp đó, cần phải có các chuyên gia với kiến thức chuyên sâu và đặc thù hướng dẫn triển khai. Đã rất nhiều lần chúng tôi được yêu cầu tư vấn cho trường hợp này.

Hãy cho chúng tôi biết chi phí tư vấn.

Tuỳ theo nội dung yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi báo giá đến bạn trước tư vấn.

Hãy cho chúng tôi biết trình tự của quy trình tư vấn.

Khi chúng tôi nhận được yêu cầu, nhân viên của chúng tôi sẽ đến thăm và làm việc sơ bộ với công ty bạn. Sau đó, chuyên gia tư vấn của chúng tôi chẩn đoán hiện trường và báo cáo kết quả cho bạn. Dựa trên chẩn đoán của chúng tôi, bạn sẽ đưa ra quyết định.

Có thể tham gia các cuộc họp, khóa đào tạo và hội thảo vào cuối tuần và ngày lễ?

Vâng, nếu bạn không thể dừng hoạt động Genba vào ngày làm việc bình thường, bạn có thể sử dụng cuối tuần và ngày nghỉ lễ

Có thể thực hiện cắt giảm chi phí và đem lại hiệu quả nhanh được không?

Câu trả lời là có, chúng ta có thể thực hiện Genba Kaizen một cách tập trung với số lượng lớn các chuyên gia tư vấn để đem lại hiệu quả nhanh trong thời gian ngắn. Nó có thể đáp ứng tất cả vấn đề như nâng cao năng suất, rút ngắn thời gian giao hàng, giảm hàng tồn kho.

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246