Kiến thức chung Hệ thống Kanban và lợi ích trong quản trị

Hệ thống Kanban và lợi ích trong quản trị

Ngày đăng : 28/01/2015

Là công cụ để qui định dòng vật tư trong môi trường sản xuất, công cụ này hỗ trợ việc áp dụng hệ thống kéo. Nó hành động như một tín hiệu, vật báo cái gì cần, khi nào cần và cần bao nhiêu. Đó là vật nhắc nhở cần thiết cho một quá trình đầu tiên trước khi tiến hành sản xuất.

ap-dung-kanban-trong-nha-may-cong-ty

Áp dụng thẻ kanban trong nhà máy khách hàng

 

Hệ thống kéo và Kanban

 • Chỉ có công đoạn lắp ráp thành phẩm là biết chính xác thời gian và số lượng sản phẩm cần, do đó chỉ có công đoạn này là nhận kế hoạch.
 • Với kế hoạch, công đoạn lắp ráp đến bộ phận cung ứng và rút chi tiết cần.

Kanban được áp dụng theo 2 hình thức:

– Thẻ rút (Withdrawal Kanban): chi tiết chủng loại, số lượng linh kiện qui trình sau nhận từ qui trình trước.

– Thẻ đặt (Production – Ordering): chi tiết chủng loại, số lượng linh kiện qui trình sau phải thực hiện.

Nguyên tắc sử dụng thẻ Kanban

 • Mỗi thùng hàng phải chứa thẻ Kanban ghi tên chi tiết, nơi sản xuất, nơi chuyển đến và số lượng.
 • Chi tiết luôn được “kéo” bởi công đoạn sau.
 • Không bắt đầu sản xuất khi không có thẻ kanban.
 • Mỗi khay thùng phải chứa đúng số lượng cần chỉ định.
 • Không được giao chi tiết phế phẩm cho công đoạn sau.
 • Số lượng Kanban cần được giảm thiểu.
 • Khoảng thời gian giữa các lần giao Kanban cần được giảm thiểu.

Phân loại: Có 5 loại thẻ Kanban

 1. Transport Kanban (Kanban vận chuyển): thẻ kanban được dùng báo cho công đoạn trước cần chuyển chi tiết cho công đoạn sau.
 2. Production Kanban (Kanban sản xuất): Loại thẻ báo cáo cho dây chuyển sản xuất cần sản xuất chi tiết lượng hàng hóa bù vào lượng hàng đã xuất đi.
 3. Supplier Kanban (Kanban cung ứng): Loại thẻ báo cho nhà cung cấp cần cung ứng nguyên vật liệu.
 4. Temporaly Kanban (Kanban tạm thời) Kanban được ban hành có thời hạn trong trường hợp thiếu hàng.
 5. Signal Kanban (Kanban tín hiệu): loại dùng thông báo kế hoạch cho các công đoạn sản xuất theo lô.

6 Ưu điểm sử dụng thẻ Kanban:

vi-du-ve-the-kanban-trong-san-xuat

Ví dụ thẻ kanban trong sản xuất

 

 1. Cho thấy vấn đề lớn cần giải quyết của phân xưởng.
 2. Giúp nắm được tình hình, phế phẩm phát sinh dựa vào dòng di chuyển thông tin giữa các chỗ làm việc.
 3. Phối hợp chặt chẽ giữa các chỗ làm việc.
 4. Thích ứng quá trình sản xuất theo nhu cầu, số lượng tồn kho là ít nhất, không cần kế hoạch hàng ngày.
 5. Cho phép dao động 10% so với nhu cầu.
 6. Trong phân xưởng hệ thống kiểm tra Kanban là then chốt.

Khuyết điểm sử dụng thẻ Kanban:

Áp dụng hệ thống Kanban xưởng sẽ ít hoặc không có tồn kho nên với các lượng yêu cầu dao động lớn sẽ không đáp ứng được, sự rối loạn ở một công đoạn sẽ gây ảnh hưởng toàn hệ thống.

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246