FAQ Thật khó cho chúng tôi để sắp xếp theo thời gian ấn định của hội thảo.

Thật khó cho chúng tôi để sắp xếp theo thời gian ấn định của hội thảo.

Ngày đăng : 03/06/2014

Chúng tôi sẽ cung cấp các khóa đào tạo thuận tiên theo nhu cầu khách hàng. Chúng tôi cũng có thể sắp xếp lịch hội thảo linh hoạt dù đã quá thời gian ấn định trước đó.

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246