Cộng đồng doanh nghiệp 5.207 dự án FDI đầu tư vào vùng Đồng bằng sông Hồng

5.207 dự án FDI đầu tư vào vùng Đồng bằng sông Hồng

Ngày đăng : 07/01/2015

Hà Nội đang đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Hồng về thu hút đầu tư với 3.013 dự án và 23,4 tỷ USD vốn đầu tư.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính lũy kế đến ngày 15/12 đã có 5.207 dự án FDI đầu tư vào các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng (gồm 11 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình) với tổng vốn đăng ký khoảng 63 tỷ USD, chiếm khoảng 25% tổng vốn FDI của cả nước.

5-207-du-an-fdi-dau-tu-vao-vung-dong-bang-song-hong

Hiện nay, Hà Nội đang đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Hồng với 3.013 dự án và 23,4 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm  58% tổng số dự án và 38% tổng vốn đầu tư của cả khu vực). Hải Phòng đứng thứ hai với 441 dự án và 10,9 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 8% tổng số dự án và 17% tổng vốn đầu tư của cả khu vực).

Đứng thứ ba là Bắc Ninh với 548 dự án và 7,46 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 11% tổng số dự án và 12% tổng vốn đầu tư của cả khu vực). Đứng thứ tư là Hải Dương với 320 dự án và 6,48 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 6% tổng số dự án và 10% tổng vốn đầu tư của cả khu vực). Các tỉnh tiếp theo là Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Đinh và Thái Bình.

Xét về quốc gia đầu tư, Hàn Quốc đứng đầu trong số các quốc gia đầu tư vào khu vực này với 1.580 dự án và 12,9 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 30% tổng số dự án và  20% tổng vốn đầu tư của toàn vùng). Nhật Bản đứng thứ hai với 1.020 dự án và 12,7 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 19,5 % tổng số dự án và  19,8% tổng vốn đầu tư của toàn vùng). Singapore đứng thứ ba với 299 dự án và 9 tỷ USD vốn đăng ký (Chiếm 5,7 % tổng số dự án và  14,1% tổng vốn đầu tư của toàn vùng).

Xét về lĩnh vực đầu tư, ngành công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ nhất với hơn 2.400 dự án và 32,6 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 47% tổng số dự án và 51% tổng vốn đầu tư của toàn vùng). Đứng thứ hai là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 126 dự án và 10,2 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 3% tổng số dự án và 16% tổng vốn đầu tư của toàn vùng).

Lĩnh vực xây dựng cũng thu hút được nhiều dự án trong vùng với 580 dự án và 4,2 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 11% tổng số dự án và 6,6% tổng vốn đầu tư của toàn vùng).

Nguồn vov

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246