8 Cách làm tròn số trong Excel đơn giản và nhanh nhất

Rate this post

Bạn đã biết cách làm tròn trong Excel chưa? Giả sử, bạn có một bảng dữ liệu trả về kết quả với nhiều chữ số thập phân. Sau đó, bạn muốn làm tròn đến chữ số thập phân gần nhất, nhưng bạn không biết cách thực hiện. Unica sẽ hướng dẫn bạn 6 cách làm tròn số trong Excel bằng hàm trong bộ bài giảng trực tuyến Tin học văn phòng.

1. Sử dụng hàm ROUNDUP làm tròn số trong Excel

Giới thiệu về chức năng Roundup

Hàm ROUNDUP trong Excel là một hàm làm tròn trong Excel làm tròn một số đến một số vị trí thập phân được chỉ định.

Tóm tắt công thức hàm

=ROUNDUP(số, số_chữ_số)

Ở đó:

– con số: Số cần làm tròn trong Excel

– chữ số_số: đối số có thể là tiêu cực hoặc tích cực

Ghi chú:

– Hàm Round sẽ làm tròn số từ 1 đến 9 trở lên.

– Hàm Roundup có thể làm tròn sang trái hoặc phải của dấu thập phân.

– Trường hợp num_digits > 0 thì số được làm tròn sang bên phải dấu thập phân.

Tham Khảo Thêm:  Cách làm lẩu vịt chua cay đơn giản mà ngon

– Nếu num_digits

– Nếu num_digits = 0, số được làm tròn thành số nguyên gần nhất.

Cách sử dụng tính năng Roundup

Viết công thức =ROUNDUP(số,số_chữ_số) trong ô bạn muốn nhấp vào kết quả.

Trường hợp 1: liệu số_số = 0 thì chúng ta sẽ làm tròn đến số nguyên gần nhất.

Cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUNDUP

Cách sử dụng hàm ROUNDUP – Hình 1

Trường hợp 2: liệu số_số > 0 sau đó số sẽ được làm tròn đến số thập phân được chỉ định.

Cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUNDUP

Cách sử dụng hàm ROUNDUP – Hình 2

Trường hợp 3: liệu số_số thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

Cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUNDUP

Cách sử dụng hàm ROUNDUP – Hình 3

>> Xem thêm: Tổng hợp 5 cách đánh dấu số mũ trong Excel chi tiết hơn

2. Sử dụng hàm ROUNDDOWN làm tròn số trong excel

Giới thiệu về hàm làm tròn

Hàm ROUNDDOWN được sử dụng để làm tròn xuống nhỏ hơn giá trị ban đầu.

Công thức làm tròn trong Excel

=ROUNDDOWN(số,số_chữ_số)

Ở đó:

– Con số: làm tròn số

– chữ số_số: đối số có thể là tiêu cực hoặc tích cực

Cách sử dụng chức năng ROUNDDOWN

Viết công thức =ROUNDDOWN(số,số_chữ_số) trong ô bạn muốn nhấp vào kết quả.

Trường hợp 1: liệu số_số = 0 thì chúng ta sẽ làm tròn đến số nguyên gần nhất.

cach-lam-tron-so-trong-excel-bang-ham-ROUND

Ví dụ minh họa hàm ROUNDDOWN – Hình 1

Trường hợp 2: liệu số_số > 0 sau đó số sẽ được làm tròn đến số thập phân được chỉ định.

cach-lam-tron-so-trong-excel-bang-ham-ROUND

Ví dụ minh họa hàm ROUNDDOWN – Hình 2

Trường hợp 3: liệu số_số sau đó số sẽ được làm tròn thành bên trái dấu thập phân.

cach-lam-tron-so-trong-excel-bang-ham-ROUND

Ví dụ về hàm ROUNDDOWN – Hình 3

3. Làm tròn số với hàm MROUND trong excel

Giới thiệu về hàm MROUND

Hàm MROUND trong Excel là hàm làm tròn một số lên bội số của số muốn làm tròn

Công thức số của hàm MROUND

=MROUND(Số, số_chữ số)

Ở đó:

– Con sốr là làm tròn số.

– chữ số_số Để trở thành lý lẽ có thể âm hoặc dương.

Cách sử dụng hàm MROUND

– Nhập cú pháp =MROUND(số,số_chữ_số) trong hộp bạn muốn nhận kết quả.

trường hợp số_số = 2 thì ta sẽ làm tròn đến giá trị gần nhất của số cần làm tròn là bội số của 2.

cach-lam-tron-so-trong-excel-bang-ham-MROUND

Làm tròn số bằng hàm MROUND trong Excel

4. Cách làm tròn số trong Excel bằng hàm ROUND

TRÒN .công thức hàm

Cú pháp: = ROUND(Số, N)

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Phương pháp thuyết minh ngắn nhất

Ở đó:

Con số Để trở thành làm tròn số.

PHỤ NỮ là đối số, có thể là tiêu cực hoặc tích cực.

Ghi chú:

– Nếu N=0 thì làm tròn đến số nguyên gần nhất.

– Nếu N

– Nếu n>0 thì làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

Cách sử dụng hàm ROUND

– Bạn viết công thức = ROUND(Số, N) trong hộp bạn muốn nhận kết quả.

Trường hợp 1: liệu N = 0 thì chúng ta sẽ làm tròn đến số nguyên gần nhất.

cach-lam-tron-so-trong-excel-bang-ham-RROUND

Làm tròn số trong Excel bằng hàm ROUND – Hình 1

Trường hợp 2: liệu N > 0 sau đó số sẽ được làm tròn đến số thập phân được chỉ định.

cach-lam-tron-so-trong-excel-bang-ham-RROUND

Làm tròn số trong Excel bằng hàm ROUND – Hình 2

Trường hợp 3: liệu N thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

cach-lam-tron-so-trong-excel-bang-ham-RROUND

Làm tròn số trong Excel bằng hàm ROUND – Hình 3

5. Cách làm tròn số bằng hàm CEILING và FLOOR

Giới thiệu chức năng trần và sàn

Các hàm CEILING và FLOOR là các hàm làm tròn một số thành bội số gần nhất của một số.

Công thức tính hàm trần và sàn

= CEILING (số được làm tròn thành 0, ý nghĩa).

= FLOOR (số làm tròn từ 0, mức độ quan trọng).

Ở đó:

– Tầm quan trọng: là số được làm tròn thành bội số của nó.

Ví dụ:

si-lam-tron-so-trong-excel-bang-ham-TAvan-va-kat

Ví dụ về chức năng trần và sàn

6. Hàm PRESENT, hàm làm tròn số

Giới thiệu về hàm EVEN, bên dưới .FUNCTION

Hàm EVEN và hàm ODD sẽ phát các số nguyên chẵn và lẻ. Cả hai chức năng làm tròn từ số không.

Công thức công thức làm tròn số trong excel với hàm WHAT, hàm lẻ

= NGAY (số)

= Lẻ (số)

Ở đó:

– Con số (Bắt buộc) là số muốn làm tròn

Cách sử dụng hàm chẵn, lẻ

Ví dụ 1: Làm tròn số 3,275 bằng công thức hàm sau: =ỔI (3,275)

Kết quả hiển thị sẽ là 5.

cach-lam-tron-so-trong-excel-bang-ham-ODD

Ví dụ minh họa hàm ODD

Ví dụ 2: Làm tròn số 3275 đến số chẵn gần nhất theo cú pháp: =BẢN (3,275)

Kết quả hiển thị sẽ là 4.

bao-lam-tron-nhung-nhan-trong-excel-bang-ham-TOO

Ví dụ minh họa hàm EVEN

7. Làm tròn số trong Excel với hàm INT, TRUNC

Giới thiệu hàm INT, TRUNC

Hàm INT sẽ làm tròn một số thành một số nguyên.

Tham Khảo Thêm:  Cẩm nang y tế: sốt xuất huyết ăn gì và chăm sóc ra sao?

Công thức cho hàm INT, TRUNC

= INT (số).

= TRUNC(số [, num_digits]).

Ở đó:

– con số: làm tròn số

chữ số_số: là một số nguyên, cho biết cách bạn muốn cắt bớt số đó.

– num_digits > 0: nếu số là số thập phân, thì num_digits cho biết số lượng số thập phân bạn muốn giữ lại (sau dấu phẩy).

– num_digits = 0 hoặc không nhập: bỏ phần thập phân của số.

– num_digits

Ghi chú:

– Đối với các số dương, hàm TRUNC và hàm INT cho cùng một kết quả. Sau đó, num_digits của TRUNC=0 hoặc không.

– Đối với số âm, hai hàm sẽ cho kết quả khác nhau.

Ví dụ:

Ví dụ mô tả về hàm TRUNC

>> Xem thêm: Hướng dẫn cách tạo đường chéo trong ô Excel

8. Cách làm tròn số trong Excel không dùng hàm.

– Bước 1: Chọn ô muốn làm tròn số, trên thanh công cụ chọn mục Tổng quan.

si-lam-trong-so-trong-exel-not-can-dung-ham

Cách làm tròn số không dùng hàm – Hình 1

– Bước 2: Trong tam giác thả xuống, nhấp vào mục Nhiều định dạng số hơn (Thêm định dạng số).

cách-lam-nghĩ-như-thế-này-trong-excel-không-thể-dung-ham

Cách làm tròn số không dùng hàm – Hình 2

– Bước 3: Chọn định dạng phù hợp như Currency (tiền tệ), Accounting (kế toán). Trong cái hộp chữ số thập phân, Nhập số vị trí thập phân bạn muốn hiển thị.

si-lam-trong-so-trong-exel-not-can-dung-ham

Cách làm tròn số không dùng hàm – Hình 3

– Bước 4: Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể thực hiện việc này bằng công cụ Tăng số thập phân và Giảm số thập phân trên thanh công cụ.

si-lam-trong-so-trong-exel-not-can-dung-ham

Cách làm tròn số không dùng hàm – Hình 4

Trên đây mình đã hướng dẫn các bạn 6 cách làm tròn số trong dãy số học excel trực tuyến. Rất mong bạn đọc thực hiện đúng các bước. Xem sách ngay sách excel từ cơ bản đến nâng cao của giảng viên Nguyễn Ngọc Linh.

Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Unica gợi ý cho bạn: Khóa học “Học Excel qua 100+ chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao”

XEM TOÀN BỘ KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

Nhãn: Excel

Hy vọng thông qua bài viết 8 Cách làm tròn số trong Excel đơn giản và nhanh nhất Cakhia TV trang web trực tiếp bóng đá miễn phí sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Related Posts

Top 10 Bài văn thuyết minh về vật dụng gia đình hay nhất

Trong gia đình luôn có những vật dụng hữu ích và cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Trong đó, bình thủy điện hay còn gọi là…

Cảm nhận bài Cảm xúc mùa thu hay nhất (5 mẫu)

Cảm nhận bài thơ Cảm xúc mùa thu của Đỗ Phủ mang đến dàn ý và 5 bài văn mẫu siêu hay được tổng hợp từ bài…

Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật

II. VIỆC LÀM 1. Ý nghĩa chung Một. Nguồn gốc – Bài thơ về tiểu đội xe không kính trong tập thơ Phạm Tiến Duật đã được…

TOP 16 bài Nghị luận về mạng xã hội siêu hay

TOP 16 bài nghị luận về hiện tượng nghiện Internet của giới trẻ mà Download.vn giới thiệu trong bài viết dưới đây sẽ là tư liệu cực…

Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đánh giá cao thắng lợi này, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12-1976) nhận định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân…

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam và Lào 2022

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *