Thông tin tuyển dụng [AH23] KỸ SƯ SẢN XUẤT (PM)

[AH23] KỸ SƯ SẢN XUẤT (PM)

Ngày đăng : 15/03/2019

<JOB IN CHIBA> 
CÔNG TY CHẾ TẠO VÀ BUÔN BÁN MOTOR MINI SỐ 1 NHẬT BẢN

< Nội dung công việc> Quản lý tình trạng, tiến độ các dự án; làm việc nhóm (phụ thuộc năng lực) 
<Yêu cầu> 
– Thiết kế quy trình, phát triển thiết bị, có kiến thức sâu rộng về kỹ thuật sản xuất.
– Tiếng Nhật N3, N2 trở lên
<Lương> 400 – 900 man/năm
<Hồ sơ> 
CV tiếng Nhật gửi về mail: phuongnt@hirayamavietnam.com.vn
Tiêu đề mail: [ỨNG TUYỂN_AH23]_[HỌ VÀ TÊN]
Liên hệ: (+84)-974-590-420 (Ms Phượng)
Phỏng vấn ngay khi đạt yêu cầu

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246