Thông tin tuyển dụng [AH29] KỸ SƯ KỸ THUẬT SẢN XUẤT

[AH29] KỸ SƯ KỸ THUẬT SẢN XUẤT

Ngày đăng : 15/03/2019

Nội dung công việc: Công việc liên quan đến gia công và chương trình máy, xử lý các sự cố liên quan đến kỹ thuật sản xuất.
Yêu cầu: 
– Có kiến thức về kỹ thuật sản xuất (liên quan đến sản xuất)
– Sử dụng thành thạo Excel, Word, Powerpoint
– Tiếng Nhật N3 trở lên
Lương: 400 – 900 man/năm
CV tiếng Nhật gửi về mail: phuongnt@hirayamavietnam.com.vn
Tiêu đề mail: [ỨNG TUYỂN_AH29]_[HỌ VÀ TÊN]
Liên hệ: (+84)-974-590-420 (Ms Phượng)

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246