AKIHIRO ITO

Ngày đăng : 26/05/2014

Mehr uber den Autor

Mr. Akihiro Ito

Ngày sinh         :   22 -07 – 1964 ( 45 tuổi )

Địa chỉ            :   Tokyo, Nhật Bản

Vị trí hiện tại       :   Giám đốc ban bộ phận tư vấn của Tập đoàn Hirayama

Ông đã làm việc cho JIT Institute, Tokyo trong 20 năm ( JIT: Just In Time). Trong suốt khoảng thời gian này, ông đã học được lý thuyết Just In Time và phương pháp cải tiến năng suấttrong nhà máy sản xuất. Ông tiếp tục gắn bó với hoạt động giới thiệu hệ thống quản lý sản xuất hiệu quả đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí các doanh nghiệp với quy mô lớn.

Hiện tại, ông là chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực cải tiến sản xuất, và rất bận rộn với các hoạt động “Gemba Kaizen” cho một công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất máy móc xây dựng ở Trung Quốc từ tháng 10 năm ngoái.

* Lĩnh vực chính

+ Đào tạo Kaizen   :  TPS, 5S, IE ( Cơ khí công nghiệp ), Just In Time etc.

+ Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện hoạt động cải tiến hiện trường nhà máy

–  Làm thế nào để thực hiện hoạt động Kaizen

+ Hướng dẫn thực hiện 5S

+ Phương pháp sản xuất Just In Time

+ Hướng dẫn, chỉ đạo TPS ( Toyota Production System )

+ Giới thiệu hệ thống quản lý sản xuất tổng thể

* Kinh nghiệm tư vấn

Nội địa:   * Hitachi group factories   * Matsushita ( Panasonic) factory

* Kubota( agricultural machine maker)  * Oki communication

* Sanyo ( semiconductor factory) ,etc.

Ở nước ngoài :  * China    * Korea   * India   * Russia   * Czechoslovakia…..

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246