Chi phí công chứng bằng tốt nghiệp như thế nào?

Rate this post

Bằng tốt nghiệp là chứng chỉ do một tổ chức giáo dục cấp, chẳng hạn như trường cao đẳng hoặc đại học, xác nhận rằng người nhận đã hoàn thành xuất sắc một khóa học cụ thể. Trong một số hoạt động yêu cầu người tham gia hoạt động phải có văn bằng công chứng. Vì vậy, bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn đọc vấn đề Chi phí công chứng bằng tốt nghiệp hết bao nhiêu?

Bằng cấp

Chi phí công chứng bằng tốt nghiệp hết bao nhiêu?

1. Công chứng là gì?

1.1 Quy định về công chứng và giá trị pháp lý của văn bản công chứng

công chứng là việc công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng xác nhận tính xác thực, tính hợp pháp của văn bản hợp đồng, giao dịch dân sự khác (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch văn bản, tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà pháp luật xác định phải công chứng hoặc chứng thực. Cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Theo quy định tại Điều 5 Luật Công chứng 2014 thì văn bản công chứng có giá trị pháp lý như sau:

– Tài liệu công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng ký và đóng dấu.

– Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị ràng buộc đối với các bên liên quan; trường hợp bên mắc nợ không thực hiện nghĩa vụ thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên trong hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

– Hợp đồng, giao dịch đã được công chứng có giá trị chứng minh; các tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch đã được công chứng thì không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Toà án tuyên bố là vô hiệu.

– Bản dịch công chứng có giá trị như giấy tờ, văn bản đã dịch.

Hiện nay, nhiều người sử dụng khái niệm công chứng tài liệu. Tuy nhiên, trên thực tế, theo quy định của pháp luật, cụ thể như giải thích tại Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, giấy tờ thường được chứng thực. Cụ thể: Chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định tại Nghị định này căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

Tham Khảo Thêm:  Kèo 0.75 là gì? Kinh nghiệm khi đánh kèo 0.75 hiệu quả

Văn bản thường được chứng thực và chỉ hợp đồng, giao dịch mới được công chứng bởi tổ chức công chứng.

Như vậy, có thể hiểu rằng, công chứng giấy tờ không phải là một khái niệm chính xác mà chỉ đơn giản là cách thức mà nhiều người sử dụng tìm đến để chứng thực văn bản – việc cơ quan có thẩm quyền chứng thực một văn bản, thư từ về nội dung và hình thức của văn bản. nguyên bản.

1.2 Cá nhân, tổ chức nộp, thu phí, lệ phí công chứng:

Theo quy định tại thông tư 257/2016/TT-BTC thì cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ nộp và THUẾ QUANLỆ PHÍ công chứng được xác định cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với người nộp phí và lệ phí:

Tổ chức, cá nhân khi yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng phải nộp lệ phí công chứng.

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên văn bản phải nộp lệ phí chứng thực.

– Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra kết quả điều kiện bổ nhiệm công chứng viên hoặc các cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên phải nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động nghề nghiệp của công chứng viên. .

– Tổ chức khi nộp hồ sơ cấp Giấy đăng ký hoạt động công chứng phải nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động công chứng.

– Cá nhân được cấp mới, cấp lại thẻ công chứng viên phải nộp lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

Thứ hai, đối với việc tổ chức thu phí, lệ phí được quy định như sau:

– Văn phòng công chứng là tổ chức thu phí công chứng, phí chứng thực.

– Văn phòng công chứng là tổ chức thu lệ phí công chứng, chứng thực.

– Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) là tổ chức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng.

– Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Sở Tư pháp) là tổ chức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động của Văn phòng công chứng và lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

2. Lệ phí chứng thực, công chứng giấy tờ là bao nhiêu?

– Phí xác nhận bản sao từ bản chính: 02 nghìn đồng/trang. Khi đặt từ trang thứ 3 trở lên thu 01 nghìn đồng/trang. Mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.

– Lệ phí xác nhận chữ ký: 10 nghìn đồng/trường hợp.

– Lệ phí xác nhận sổ: 50.000 đồng/trường hợp.

– Phí dịch: 10 nghìn đồng/trang.

– Phí cấp bản sao văn bản công chứng: 05 nghìn đồng/trang. Khi đăng bởi trang thứ 3 trở lên sẽ thu 3K/trang. Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/bản.

Tham Khảo Thêm:  Cách nấu hủ tiếu sa tế thơm ngon đúng chuẩn người Hoa

3. Công chứng bằng tốt nghiệp ở đâu?

Như đã thảo luận ở trên, việc công chứng các tài liệu chính xác được gọi là chứng thực tài liệu. Và cơ quan có thẩm quyền chứng thực văn bản được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP bao gồm:

– Phòng Tư pháp cấp huyện: Bản sao có chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan Việt Nam, nước ngoài, Việt Nam có liên quan với nước ngoài. Trong trường hợp này, người ký xác nhận là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện.

– Ủy ban nhân dân cấp xã: Chứng thực các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng thực. Người ký trong trường hợp này là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

– Cơ quan đại diện: Bản sao có chứng thực do cơ quan của Việt Nam, nước ngoài hoặc Việt Nam có liên quan đến nước ngoài cấp hoặc xác nhận. Người ký là viên chức ngoại giao, lãnh sự.

– Văn phòng/văn phòng công chứng: Bản sao có chứng thực do cơ quan của Việt Nam, nước ngoài hoặc Việt Nam có liên quan đến nước ngoài cấp hoặc chứng thực. Việc ký sẽ do Công chứng viên thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng.

Đặc biệt, việc chứng thực giấy tờ không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu (theo điểm 5 điều 5 nghị định 23/2015/NĐ-CP).

Vì vậy, khi cần xác thực bằng cấp (gọi chung là công chứng văn bằng) thì đương sự có thể đến Phòng Tư pháp cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, phòng/văn phòng công chứng hoặc bất kỳ đâu để thực hiện.

4. Thời hạn sử dụng văn bằng công chứng

Thời hạn công chứng bản sao được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP nhưng không có quy định về thời hạn công chứng bản sao. Do đó, căn cứ theo quy định của pháp luật thì thời hạn của bản sao công chứng là vô thời hạn (không có thời hạn).

Như vậy có thể thấy, hiện nay pháp luật chưa có quy định nào về việc giới hạn thời hạn lưu trữ đối với bản sao được chứng thực hoặc cấp từ sổ gốc. Như vậy có thể hiểu thời hạn của bản y là vô thời hạn. Tuy nhiên, trên thực tế, đối với các loại giấy tờ, đặc biệt là các loại giấy tờ có thời hạn nhất định (giấy thông báo/chứng minh nhân dân,…), bản sao chỉ có giá trị khi bản gốc còn hiệu lực.

5. Thủ tục công chứng văn bằng

Bước 1: Để công chứng bằng cấp, bạn chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ bao gồm:

– Bằng tốt nghiệp;

Tham Khảo Thêm:  Thuốc Lenalid 10 15 20 25mg Lenalidomide capsules giá bao nhiêu

– Phiếu yêu cầu công chứng: liệt kê các thông tin như tên, địa chỉ người nộp, nội dung yêu cầu công chứng văn bằng, các điều liên quan trong sổ…

– Bản sao chứng minh nhân dân hoặc CCCD hoặc hộ khẩu của người có nhu cầu;

– Các sổ sách khác có liên quan (nếu có).

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Nếu các giấy tờ theo yêu cầu không thiếu và hợp lệ thì sẽ được chấp nhận. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, rất có thể Quý khách cần nộp bổ sung để hoàn thiện hồ sơ hoặc từ chối hoàn toàn việc tiếp nhận hồ sơ và ghi rõ lý do từ chối.

Bước 3: Kiểm tra, làm rõ vướng mắc (nếu có).

Trường hợp công chứng viên thấy mình có lý do để cho rằng hồ sơ còn những yếu tố chưa rõ ràng, chưa phù hợp về mặt pháp lý thì có quyền yêu cầu đương sự làm rõ hoặc đề nghị nhận biết, đánh giá. Nếu người có nhu cầu không thực hiện được thì có quyền từ chối việc công chứng.

Bước 4: Trả kết quả công chứng.

Thí sinh sẽ nhận kết quả công chứng văn bằng sau khi hoàn thành các thủ tục trên.

Đây là toàn bộ nội dung về Chi phí công chứng bao nhiêu là tốt? mà chúng tôi giới thiệu cho độc giả của chúng tôi. Trong quá trình khám phá nếu có bất cứ thắc mắc hay nhu cầu sử dụng dịch vụ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất, chúng tôi có những dịch vụ hỗ trợ bạn cần.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp trọn gói cho khách hàng trên toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh Các thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng để chúng tôi có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp và cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt giải pháp để doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Hy vọng thông qua bài viết Chi phí công chứng bằng tốt nghiệp như thế nào? Cakhia TV trang web trực tiếp bóng đá miễn phí sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Related Posts

Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ

Đề bài: Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ Chiều tối Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của…

Câu chuyện về nhà học giả Naropa

Theo chân Tilopa, ngay cả đại học giả Naropa cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn. Như chúng ta đã thấy trước đây, Naropa gặp Tilopa,…

Suboi là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, đời tư nữ rapper tài năng

Nhắc đến nhạc rap Việt không thể không nhắc đến cái tên Suboi. Nổi lên từ thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, Suboi mang đến…

integrated circuit là gì? Phân loại, cấu tạo và công dụng

Chắc hẳn bạn đã ít nhiều nghe đến thuật ngữ IC. Đây là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Integrated circuit. Tuy nhiên không phải…

Kể hoặc đọc lại một câu chuyện (bài thơ, bài văn) về một vận động

1. Đồ sưu tầm: Hoàng Xuân Vinh (sinh ngày 6 tháng 10 năm 1974 tại Thành phố Sơn Tây, Hà Nội) là vận động viên bắn súng…

Quần jockstrap là gì? Chia sẻ những mẫu quần jockstrap đình đám

Quần jockstrap là một kiểu quần được thiết kế vô cùng độc đáo giúp nam giới trở nên sexy và quyến rũ hơn. Tuy nhiên kiểu quần…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *