Có mấy nguyên tắc động viên quốc phòng?

Rate this post

Động viên quốc phòng là huy động một phần hoặc toàn bộ năng lực sản xuất, sửa chữa khí tài quân sự ra ngoài lực lượng quốc phòng; huy động mọi nguồn lực của đất nước hoặc của một số địa phương, v.v… Bài viết dưới đây hãy cùng nhau trả lời câu hỏi: Động viên quốc phòng gồm những nguyên tắc nào? Mời các bạn đọc bài viết sau.

2982019huyen21

Có bao nhiêu nguyên tắc động viên quốc phòng?

1. Quốc phòng là gì?

– Dưới góc độ nghiên cứu khái quát, bảo vệ Tổ quốc có thể hiểu là tập hợp các hành động và hoạt động do một quốc gia tổ chức và tiến hành nhằm bảo vệ và ngăn chặn mọi nguy cơ xâm lược của các quốc gia khác, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia. Quốc gia. và dân tộc.

Để thực hiện vai trò bảo vệ Tổ quốc, Luật Quốc phòng năm 2018 ra đời, trong đó quốc phòng được hiểu là:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, mà tính chất là sức mạnh quân sự, thực chất là lực lượng vũ trang nhân dân.

=> Từ đây có thể thấy nhiệm vụ chính của quốc phòng là bảo vệ đất nước. Giữ nước được hiểu là bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia trên đất liền, vùng trời, vùng biển, thềm lục địa…

Để bảo vệ, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, nền quốc phòng toàn dân phải lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm gốc, lực lượng quân sự là đặc trưng và phải huy động mọi tiềm lực của nền quốc phòng (mọi nguồn nhân lực, vật lực, tài lực, tinh thần trong và ngoài nước). ngoài nước).

Vì thế, có thể nhận dạng được, quốc phòng là xương sống trong công cuộc bảo vệ và giữ nước, là nền tảng phát triển kinh tế – xã hội.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn 2023

2. Động viên quốc phòng là gì?

Theo quy định tại khoản 1 điều 11 luật quốc phòng 2018 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019), khái niệm động viên quốc phòng được quy định cụ thể như sau:

Động Lực Quốc Phòng là tổng thể các hoạt động, biện pháp huy động mọi nguồn lực của cả nước hoặc của một số địa phương phục vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

3. Nhiệm vụ động viên quốc phòng

NHIỆM VỤ khuyến khích bảo vệ bao gồm:

– Huy động mọi nguồn lực của nền kinh tế quốc dân để bảo đảm quốc phòng;

– Huy động bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh;

– Xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; xây dựng, mở rộng lực lượng dân quân tự vệ;

– Khuyến công;

– Chuyển tổ chức, hoạt động của các bộ, ngành trung ương và địa phương từ thời bình sang thời chiến;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Việc tổ chức xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện động viên quốc phòng phải theo quy định của Chính phủ.

4. Nguyên tắc động viên quốc phòng

+ Việc động viên quốc phòng được thực hiện trên cơ sở năng lực sản xuất, sửa chữa hiện có của các doanh nghiệp công nghiệp, nhà nước chỉ đầu tư bổ sung trang thiết bị chuyên dùng để hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất, sửa chữa cho quân đội. + Việc lựa chọn, giao nhiệm vụ động viên công nghiệp quốc phòng cho các doanh nghiệp công nghiệp phải bảo đảm thống nhất theo nhu cầu sản xuất, sửa chữa khí tài và phù hợp với năng lực sản xuất, sửa chữa trang bị của doanh nghiệp. + Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp công nghiệp và người lao động trong việc chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp quốc phòng.

5. Nội dung động lực bảo vệ Tổ quốc

Đảng ta, xác định nội dung động viên bảo vệ Tổ quốc trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã chỉ rõ: “sẵn sàng vũ trang toàn dân để bảo vệ Tổ quốc. Tổ quốc”. “Chuẩn bị kỹ phương án huy động nhân tài, vật lực cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi cần thiết. Trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta chủ trương: Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với các nhiệm vụ khác nhau”. các loại hình tổ chức kinh tế – xã hội và từng vùng, miền. toàn hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ… Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định chủ trương: “Phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, kết hợp với các lực lượng của thời gian, tận dụng tối đa sự đồng thuận và ủng hộ. Sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”.

Tham Khảo Thêm:  Giới thiệu khái quát huyện Hàm Tân - Tỉnh Bình Thuận

Tuy nhiên, việc tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với công tác động viên ANTQ vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Cụ thể, ở một số lĩnh vực, địa bàn, việc kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh chưa chặt chẽ, hiệu quả nên nguồn động viên quốc phòng của một số bộ, ngành địa phương chưa thực sự vững chắc. Việc đầu tư xây dựng các khu phòng hộ ở một số địa phương chưa tương xứng với tiềm năng và tốc độ phát triển kinh tế; khả năng dự trữ, huy động nguồn lực cho quốc phòng của các ngành, địa phương còn hạn chế. Tình trạng di cư tự phát, tội phạm, tệ nạn xã hội, an ninh trật tự ở một số địa bàn chưa được kiểm soát, quản lý chặt chẽ, ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe của nhân dân. khuyến khích bảo vệnhất là việc xây dựng “thế trận lòng dân” của khu vực phòng thủ, v.v.

6. Giải pháp động viên quốc phòng

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác động viên quốc phòng.

Thứ hai, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, của cả hệ thống chính trị nhằm phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, khả năng của các tổ chức và nhân dân trong thực hiện công tác động viên quốc phòng.

Tham Khảo Thêm:  Ông già Noel đang sống ở đâu? Ông già Noel có thật không?

Ba là, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách động viên quốc phòng.

Bốn là, nâng cao hiệu quả kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với chuẩn bị các nguồn lực cho động viên bảo vệ Tổ quốc.

Năm là, tăng cường huấn luyện cấp huyện, diễn tập và tổng kết thực binh động viên quốc phòng.

Như vậy trên đây là toàn bộ nội dung của câu hỏi Có bao nhiêu nguyên tắc động viên quốc phòng? mà ACC đã chia sẻ với bạn đọc. Tôi hy vọng bài viết trên hữu ích cho bạn. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của chúng tôi.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp trọn gói cho khách hàng trên toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh Các thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng để chúng tôi có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Hy vọng thông qua bài viết Có mấy nguyên tắc động viên quốc phòng? Cakhia TV trang web trực tiếp bóng đá miễn phí sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Related Posts

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tài liệu vô cùng hữu ích, gồm 82 câu hỏi trắc nghiệm…

Top 143 các câu thành ngữ trong tiếng anh thông dụng phổ biến

Nhiều người học tiếng Anh quên các thành ngữ tiếng Anh phổ biến. Thành ngữ tiếng Anh được sử dụng rất nhiều khi chúng ta nói. Đây…

Tổng hợp các món ngon từ rau càng cua dễ làm tại nhà

Rau càng cua là một loại rau không chỉ dễ ăn mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Hôm nay Bách hóa…

MV và Lời bài hát Anh làm gì sai – Châu Khải Phong

bạn đã làm gì sai? là bài hát cuối cùng của nam ca sĩ Châu Khải Phong được anh chính thức cho ra mắt vào tối ngày…

Sau khi đắp mặt nạ nên làm gì hiệu quả cho da?

Sau khi đắp mặt nạ có nên thoa serum không? Sau khi gỡ mặt nạ, bạn nên dưỡng ẩm cho da khi da còn ẩm. Điều này…

Kiểm soát quân sự là gì? Nhiệm vụ, các tiêu chuẩn và vai trò?

Kiểm soát quân sự là Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập theo Thông tư số Thông tư số 104/2010/TT-BQP về việc “Ban hành Pháp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *