Cộng trừ đa thức – Bài tập và lời giải hay đại số lớp 7

Rate this post

Cộng và trừ đa thức là một trong những kiến ​​thức quan trọng của chương trình học phần đại số lớp 7. Không những thế, nó còn là nền tảng để học sinh học lên cao hơn. Vì vậy, hãy chú ý đến công việc ngày hôm nay. Sau đây, itoan sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cộng trừ đa thức và phương pháp cụ thể cho từng dạng bài toán. Giữ nguyên!

Mục tiêu học tập

Sau khi học xong bài này, các em sẽ nắm được cách thực hiện các phép tính cộng, trừ đa thức, cũng như cách xử lý từng dạng bài tập.

Học thuyết

1. Quy tắc cộng, trừ đa thức

Các bước cộng hai đa thức

Để thêm hai đa thức, hãy làm theo các bước sau theo trình tự:

  • Bước 1: Viết các hạng tử của hai đa thức liên tiếp cùng với dấu của chúng.
  • Bước 2: Nếu có học sinh giống nhau thì tiếp tục cho xuống.

Các bước trừ hai đa thức

Để trừ hai đa thức, hãy làm theo các bước sau theo trình tự:

  • Bước 1: Viết các hạng tử của đa thức bậc nhất cùng với dấu của chúng.
  • Bước 2: Viết tiếp các hạng tử của đa thức bậc 2 có các vế đối nhau.
  • Bước 3: Nếu có học sinh giống nhau thì tiếp tục cho xuống.
Tham Khảo Thêm:  1 phần 3 giờ bằng bao nhiêu phút? Cách quy đổi thời gian

2. Các dạng toán thường gặp

Có ba loại cộng và trừ đa thức phổ biến:

Dạng 1: Tính tổng và hiệu của hai đa thức

Ví dụ về cộng và trừ đa thức: Tính 4x3yz – 4xy2z2 – yz(xyz + x3)=?

Hướng dẫn giải:

Bài kiểm tra cộng và trừ đa thức

Dạng 2: Tìm một trong hai đa thức biết tổng hoặc hiệu của đa thức này bằng đa thức kia

Dạng 1 cộng trừ đa thức

Dạng 3: Tính giá trị của đa thức

Lập 3 đa thức cộng trừ

Nếu bạn thấy lý thuyết trên dài và bao quát thì hãy tham khảo ngay video bài giảng dưới đây của thầy Đặng Hoàng Hà. Với cách giảng dạy trực quan, tận tình, giọng nói dễ nghe, rõ ràng, Itoan tin rằng học viên sẽ nắm bắt kiến ​​thức một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

SBT Toán 7 Cộng, Giảm

Bài 29 (trang 40 SGK toán 7 tập 2)

Tính toán:

a) (x + y) + (x – y) ;

b) (x + y) – (x – y)

Hướng dẫn giải:

a) (x + y) + (x – y) = x + y + x – y = (x + x) + (y – y) = 2x

b) (x + y) – (x – y) = x + y – x + y = (x – x) + (y + y) = 2y

Bài 30 (trang 40 SGK Toán 7 tập 2)

Tổng các đa thức: P = x2y + x3–xy2 + 3 và Q = x3 + xy2–xy–6.

Hướng dẫn giải:

P + Q = (x2y + x3–xy2 + 3) + (x3 + xy2–xy–6)

= x2y + x3 – xy2 + 3 + x3 + xy2 – xy – 6

= (x3 + x3) + x2y + (xy2 – xy2) – xy + (3 – 6)

= 2×3 + x2y – xy – 3

Bài 31 (trang 40 SGK Toán 7 tập 2)

Hai đa thức đã cho:

M = 3xyz – 3×2 + 5xy – 1

N = 5×2 + xyz–5xy + 3–y.

Tính M + N; M–N; N.M.

Hướng dẫn giải:

M + NỮ

= 3xyz – 3×2 + 5xy – 1 + 5×2 + xyz – 5xy + 3 – y

= -3×2 + 5×2 + 3xyz + xyz + 5xy – 5xy – y + 3 – 1

= 2×2 + 4xyz – y + 2

M – NỮ

= (3xyz – 3×2 + 5xy – 1 ) – (5×2 + xyz – 5xy + 3 – y)

= 3xyz – 3×2 + 5xy – 1 – 5×2 – xyz + 5xy – 3 + y

= – 3×2 – 5×2 + 3xyz – xyz + 5xy + 5xy + y – 1 – 3

= -8×2 + 2xyz + 10xy + y – 4

N – Hoa Kỳ

N – M = – (M – N)

Tham Khảo Thêm:  Bệnh viện nội tiết Trung Ương 2 địa chỉ ở đâu? Lịch làm việc như

= – (-8×2 + 2xyz + 10xy + y – 4)

= 8×2 – 2xyz – 10xy – y + 4

N – Hoa Kỳ

= (5×2 + xyz – 5xy + 3 – y) – (3xyz – 3×2 + 5xy – 1)

= 5×2 + xyz – 5xy + 3 – y – 3xyz + 3×2 – 5xy + 1

= 5×2 + 3×2 + xyz – 3xyz – 5xy – 5xy + 3 + 1 – y

= 8×2 – 2xyz – 10xy – y + 4

Bài 32 (trang 40 SGK Toán 7 tập 2)

Tìm đa thức P và đa thức Q, biết:

a) P + (x2- 2y2) = x2- y2 + 3y2 – 1

b) Q – (5×2- xyz) = xy + 2×2- 3xyz + 5

Hướng dẫn giải:

a) M + NỮ

= x2y + 0,5xy3 – 7,5x3y2 + x3 + 3xy3 – x2y + 5,5x3y2

= – 7,5x3y2 + 5,5x3y2 + x2y- x2y + 0,5xy3 + 3xy3 + x3

= -2x3y2 + 3,5xy3 + x3

b) P + Q

= (x5 + xy + 0,3y2 – x2y3 – 2) + (x2y3 + 5 – 1,3y2)

= x5 – x2y3 + x2y3 + 0,3y2 – 1,3y2 + xy – 2+ 5

= x5 – y2 + xy + 3

Bài 34 (trang 40 SGK Toán 7 tập 2)

Tổng các đa thức:

a) P = x2y + xy2- 5x2y2+ x3 và Q = 3xy2 – x2y + x2y2

b) M = x3+ xy + y2- x2y2 – 2 và N = x2y2 + 5 – y2

Hướng dẫn giải:

a) P + Q

= x2y + xy2 – 5x2y2 + x3 + 3xy2 – x2y + x2y2

= x3 – 5x2y2 + x2y2 + x2y- x2y + xy2 + 3xy2

= x3 – 4x2y2 + 4xy2

b) M + NỮ

= x3 + xy + y2 – x2y2 – 2 + x2y2 + 5 – y2

= x3 – x2y2 + x2y2 + y2 – y2 + xy – 2 + 5

= x3 + xy + 3

Bài 35 Cộng trừ đa thức trang 40 SGK Toán 7 tập 2

Hai đa thức đã cho:

M = x2–2xy + y2;

N = y2 + 2xy + x2 + 1.

a) Tính M + N;

b) Tính M – NỮ

Hướng dẫn giải:

a) M + NỮ

= x2 – 2xy + y2 + y2 + 2xy + x2 + 1

= 2×2 + 2y2 + 1

b) M – NỮ

= x2- 2xy + y2- y2 – 2xy – x2 – 1

= -4xy – 1

Bài 36 (trang 41 sgk toán lớp 7 tập 2)

Tính giá trị của mỗi đa thức sau:

a) x2+ 2xy – 3×3+ 2y3 + 3×3 – y3 tại x = 5 và y = 4

b) xy – x2y2+ x4y4- x6y6 + x8y8 tại x = -1 và y = -1

Hướng dẫn giải:

a) Rút gọn đa thức:

A = x2 + 2xy – 3×3 + 2y3 + 3×3 – y3 = x2 + 2xy + y3

Thay x = 5; y = 4 ta được:

A = 52 + 2.5.4 + 43 = 25 + 40 + 64 = 129

b) Thế x = -1; y = -1 trong biểu thức:

M = -1(-1) – (-1)2(-1)2 + (-1)4(-1)4 – (-1)6(-1)6 + (-1)8(-1) ) ) ) số 8

= 1 – 1 + 1 – 1 + 1 = 1

Bài 37 (trang 41 SGK Toán 7 tập 2)

Viết đa thức bậc 3 hai biến x, y và ba số hạng.

Tham Khảo Thêm:  Phân tích và bình giảng chi tiết nghệ thuật đặc sắc trong tác phẩm

Hướng dẫn giải:

Có nhiều cách viết, ví dụ:

x3 + x2y – xy2

x3 + xy + 1

x + y3 + 1

Bài 38 (trang 41 SGK Toán 7 tập 2)

Đối với đa thức:

A = x2–2y + xy + 1;

B = x2 + y – x2y2 – 1

Tìm đa thức C sao cho:

a) C = A + B

b) C + A = B

Hướng dẫn giải:

Một) C = A + B

C = x2 – 2y + xy + 1 + x2 + y – x2y2 – 1

C = 2×2 – y + xy – x2y2

b) C + A = B => C = B – A

C = (x2 + y – x2y2 – 1) – (x2 – 2y + xy + 1)

C = x2 + y – x2y2 – 1 – x2 + 2y – xy – 1

C = 3y–x2y2-xy–2

bài toán cộng trừ lớp 7

Câu 1: Rút gọn đa thức A= 2×2 − 2xy2 + 3×2 − xy2 ta được kết quả:

A. A = −xy2 − x2

B. A = 5×3−3xy2

C. A= 5×2 − 3xy2

D. A =−3xy2 − x2

Câu 2: Tìm đa thức M biết 5×2 + 4xy−M = 3×2 + 3xy + 5

A. M = 8×2 + xy − 5

B. M = −2×2 − xy + 5

C. M = 2×2 + xy−5

D. M = 8×2−xy + 5

Câu 3: Cho các đa thức:

A = −x3−2xy2 + x2 −2xy;

B = xy−xy2−2 + 2×3;

C = x2 + xy−10−y2.

Kết quả của đa thức D = A + B + C là:

A. −3×3−3xy2−12−y2−4xy

B. x3−3xy2 + 2×2−12−y2

C. 3×3 + 3xy2 + 2×2−y2−12−xy

D. x3 + 3xy2−8−y2 + xy

Câu 4: Tổng của 3x2y− x3− 2xy2+ 5 và 2×3− 3xy2− x2y+ xy+ 6 là một đa thức bậc mấy?

MỘT.1

B. 2

c.3

mất 4

Câu 5: Tính giá trị của đa thức sau tại x=4; y=5:

2×3+ y2+ 2xy− 3y3+ 2×3+ 3y3− 3×3

A.104

B. 129

C.89

D. 119

Đáp án bài tập tự luyện

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3: BỎ QUA

Câu 4:

Câu 5: BỎ

kết luận

Đến đây là kết thúc bài học về cộng và trừ đa thức. Itoan hi vọng các bạn học sinh đã có những giây phút học tập vừa hiệu quả vừa thư giãn cùng thầy cô. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với iitoan để được giải đáp và tư vấn nhé! Hẹn gặp lại bạn trong một lớp học khác.

Hay nhin nhiêu hơn:

  • Hàm số – Hướng dẫn giải bài tập SGK toán 7
  • Giải Đa thức một biến – Học giỏi toán cùng iToan

Hy vọng thông qua bài viết Cộng trừ đa thức – Bài tập và lời giải hay đại số lớp 7 Cakhia TV trang web trực tiếp bóng đá miễn phí sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Related Posts

Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ

Đề bài: Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ Chiều tối Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của…

Câu chuyện về nhà học giả Naropa

Theo chân Tilopa, ngay cả đại học giả Naropa cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn. Như chúng ta đã thấy trước đây, Naropa gặp Tilopa,…

Suboi là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, đời tư nữ rapper tài năng

Nhắc đến nhạc rap Việt không thể không nhắc đến cái tên Suboi. Nổi lên từ thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, Suboi mang đến…

integrated circuit là gì? Phân loại, cấu tạo và công dụng

Chắc hẳn bạn đã ít nhiều nghe đến thuật ngữ IC. Đây là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Integrated circuit. Tuy nhiên không phải…

Kể hoặc đọc lại một câu chuyện (bài thơ, bài văn) về một vận động

1. Đồ sưu tầm: Hoàng Xuân Vinh (sinh ngày 6 tháng 10 năm 1974 tại Thành phố Sơn Tây, Hà Nội) là vận động viên bắn súng…

Quần jockstrap là gì? Chia sẻ những mẫu quần jockstrap đình đám

Quần jockstrap là một kiểu quần được thiết kế vô cùng độc đáo giúp nam giới trở nên sexy và quyến rũ hơn. Tuy nhiên kiểu quần…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *