Danh sách chuyên gia FUJII MITSURU

FUJII MITSURU

Ngày đăng : 26/05/2014

https://eduessayhelper.org

FUJII, cựu tổng quản đốc của nhà máy Honsha (trụ sở chính) của Toyota Motor corp.
Ông là người hết sức chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm chính trong dây chuyền lắp ráp của nhà máy Honsha (trụ sở chính). Với thái độ làm việc hết sức tích cực và kiên quyết với các hoạt động trên công trường sản xuất, ông nhận được sự kính nể của rất nhiều hậu bối.
Ông khá bận rộn với việc phụ trách nhóm đào tạo kỹ thuật và nhiệt tâm với các chương trình huấn luyện, đào tạo tại chỗ bao gồm cả TPS.

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246