FAQ Hãy cho chúng tôi biết trình tự của quy trình tư vấn.

Hãy cho chúng tôi biết trình tự của quy trình tư vấn.

Ngày đăng : 03/06/2014

Khi chúng tôi nhận được yêu cầu, nhân viên của chúng tôi sẽ đến thăm và làm việc sơ bộ với công ty bạn. Sau đó, chuyên gia tư vấn của chúng tôi chẩn đoán hiện trường và báo cáo kết quả cho bạn. Dựa trên chẩn đoán của chúng tôi, bạn sẽ đưa ra quyết định.
When you activate this feature, visitors superb to your form will see a new message informing them that the form does not accept any more responses.

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246