Hướng dẫn khai hải quan hàng hạ cát lái, giang nam nhưng chuyển

Rate this post

Trường hợp hàng xuất khẩu chuyển cảng, hãng tàu nhận container hàng xuất khẩu từ chủ hàng và dỡ hàng tại Cảng Cát Lái, Cảng Giang Nam, ICD, Cảng Bình Dương, Cảng Đồng Nai,… , sau đó vận chuyển đến các cảng khác của Việt Nam Thủ tục hải quan tại cụm cảng Cái Mỹ được thực hiện như thế nào để được xếp lên tàu mẹ đi nước ngoài?

Đây là nội dung Tổng cục Hải quan hướng dẫn Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và Công ty cổ phần Logistics Giang Nam thực hiện thủ tục hải quan.

Vì vậy, căn cứ vào các thông tin trên hợp đồng mua bán hàng hóa, các chứng từ liên quan đến vận tải quốc tế (ví dụ: giấy đặt chỗ…), chủ hàng khai tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu theo hướng dẫn tại mẫu số 01/2016/TT-BTC. 2. Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, hoàn thiện tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Trong đó, doanh nghiệp lưu ý các tiêu chí thông tin sau:

Tiêu chí “Nơi xếp hàng”: là cảng thực tế hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải quốc tế sẽ vận chuyển hàng hóa ra ngoài lãnh thổ Việt Nam (cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất).

Tiêu chí “Phương tiện vận tải dự kiến”: tên phương tiện vận tải quốc tế sẽ vận chuyển hàng hóa ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Tiêu chí “Nước đến tạm hoãn thuế”: Là nơi hãng tàu chỉ định chủ hàng giao hàng (điểm cập bến) để hãng tàu chấp nhận và vận chuyển đến cảng đích nước ngoài. Trường hợp của 2 doanh nghiệp trên là Cảng Cát Lái (TP.HCM).

Tổng cục Hải quan cho biết, trong quá trình thực hiện thủ tục xuất khẩu, nếu các thông tin trên không thay đổi thì chủ hàng không phải khai bổ sung. Trường hợp chủ hàng nhận được thông tin về việc thay đổi các tiêu chí nêu trên từ hãng tàu trước khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh, thì lưu ý một số nội dung.

Tham Khảo Thêm:  Hình xăm núi, ý nghĩa của chúng là gì?

Cụ thể, trường hợp hãng tàu thay đổi tên phương tiện vận tải nhưng không thay đổi cảng xếp hàng, cảng khẩu xuất; Chủ hàng không phải khai bổ sung, hãng tàu có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 20 Thông tư số Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, hoàn thiện điểm a khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC;

Trường hợp hãng tàu thay đổi cảng xếp hàng, địa điểm kiểm soát xuất, chủ hàng phải khai bổ sung theo quy định tại điểm 4 Điều 52b Thông tư số 01/2015/NĐ-CP. 38/2015/TT-BTC đã sửa đổi, hoàn thiện điểm 32. Điều 1. Thông tư số. 39/2018/TT-BTC (theo điểm a3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại điểm 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT – BTC).

Trường hợp có thay đổi thông tin khác, chủ hàng khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 01/2015/TT-BTC. Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, hoàn thiện tại điểm 9, điều 1 của thông tư số 39/2018/TT. -BTC.

Sau khi nhận hàng do chủ hàng giao tại địa điểm quy định, hãng tàu hoặc người được hãng tàu ủy quyền vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ địa điểm cập cảng đến cửa khẩu xuất làm thủ tục cho hàng hóa vận chuyển. . chịu sự giám sát hải quan dưới hình thức vận tải độc lập.

Xem và tải Công văn 877/GSQL-GQ1

———————Gửi lệnh từ cảng Giang Nam————-

Công văn 95/CV-GNL ngày 30/6/2022 Công ty CP Logistics Giang Nam thông báo và tư vấn cho các hãng tàu, khách hàng khai báo thủ tục hải quan đối với tiêu chí địa điểm đã bao gồm thuế. , phương tiện vận tải và tàu cảng cửa khẩu xuất hàng hóa xuất khẩu được tập kết tại Tân Cảng Cát Lái và cảng Cát Lái Giang Nam, sau đó tiếp tục vận chuyển đến cảng Cường Công Cái Mép để xuất khẩu.

Tham Khảo Thêm:  Bài tham luận Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022

————-dùng mẫu 32——-

Trường hợp dỡ container tại cảng Cát Lái, sau đó chuyển tải về cảng Tân cảng Hiệp Phước để lên tàu, nếu mã nơi xếp hàng/điểm đến tạm dừng nộp thuế là VNCLI/02CIS01, mẫu số 32/TCX-NK/ Phải là GSQL. : Văn bản thông báo thay đổi cảng xuất, cửa khẩu xuất trong VNTCH/02CVS09. Sau đó, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo này, tờ khai hải quan BỔ SUNG sẽ được thực hiện.

———-chỉ dẫn của Tân Cảng Sài Gòn——-

Ngày 04/7/2022, Tổng cục trưởng đã ký Công văn 1902/TCg-SNPL hướng dẫn khai báo hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.

NPSH hướng dẫn thực hiện khai hải quan đối với các tiêu chí trên tờ khai hải quan xuất khẩu có nội dung địa điểm tạm bảo thuế; phương tiện vận tải, cảng khẩu xuất hàng hóa xuất khẩu được tập kết tại cảng Tân cảng Cát Lái, sau đó tiếp tục vận chuyển đến cảng Tân cảng Hiệp Phước, cụm cảng Cái Mép để lên tàu xuất khẩu.

Vì vậy, tiêu chí “Nơi xếp hàng”: Là cảng thực tế hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải quốc tế sẽ vận chuyển hàng hóa ra ngoài lãnh thổ Việt Nam (cảng bốc hàng, cảng khẩu xuất trong trường hợp này là Tân cảng Hiệp Phước – TP.HCM hay cụm cảng Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Tiêu chí “Phương tiện vận tải dự kiến”: Là tên phương tiện vận tải quốc tế sẽ vận chuyển hàng hóa ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Tiêu chí “Địa điểm vận chuyển bảo thuế”: Là địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu mà doanh nghiệp vận tải chỉ định chủ hàng giao hàng (bãi đáp). Trong trường hợp này là Cảng Tân Cảng Cát Lái – TP.HCM.

Trong quá trình thực hiện thủ tục xuất khẩu, nếu các thông tin trên không thay đổi thì chủ hàng không phải khai bổ sung.

Trong trường hợp chủ hàng nhận được thông tin về sự thay đổi các tiêu chí trên từ tuyến vận tải trước khi hàng được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh, các hành động sau sẽ được thực hiện:

Tham Khảo Thêm:  Sông Hồng - thắng cảnh đẹp nhất thế giới

Trường hợp hãng tàu thay đổi tên phương tiện nhưng không thay đổi cảng xếp hàng, địa điểm kiểm soát hàng xuất: Chủ hàng không phải khai bổ sung, hãng tàu có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan theo hướng dẫn tại điểm a .3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm 9 điều 1 thông tư số 39/2018/TT-BTC;

Trường hợp hãng tàu thay đổi cảng xếp hàng, địa điểm kiểm soát hàng xuất: Chủ hàng phải khai bổ sung theo quy định tại điểm 4 Điều 52b Thông tư số 01/2015/NĐ-CP. 38/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 32 Điều 1. Thông tư số 39/2018/TT-BTC (theo điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại điểm 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC);

Các trường hợp thay đổi thông tin khác: Chủ hàng phải khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 01/2016/TT-BTC. Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, hoàn thiện tại điểm 9, điều 1 của thông tư số 39/2018 /TT-BTC.

Tân Cảng Sài Gòn đề nghị các hãng tàu căn cứ vào kế hoạch bố trí phương tiện vận tải quốc tế cập cảng xếp hàng và cảng, địa điểm nhận hàng xuất khẩu của khách hàng của hãng mình, thông báo cho khách hàng biết. khai báo đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn nêu trên trước khi làm thủ tục thông quan và vận chuyển hàng hóa về Tân Cảng Cát Lái. Thời gian thực hiện: kể từ ngày ban hành thông báo này đến khi có thông báo hướng dẫn mới của cơ quan hải quan.

Hy vọng thông qua bài viết Hướng dẫn khai hải quan hàng hạ cát lái, giang nam nhưng chuyển Cakhia TV trang web trực tiếp bóng đá miễn phí sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Related Posts

Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ

Đề bài: Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ Chiều tối Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của…

Câu chuyện về nhà học giả Naropa

Theo chân Tilopa, ngay cả đại học giả Naropa cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn. Như chúng ta đã thấy trước đây, Naropa gặp Tilopa,…

Suboi là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, đời tư nữ rapper tài năng

Nhắc đến nhạc rap Việt không thể không nhắc đến cái tên Suboi. Nổi lên từ thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, Suboi mang đến…

integrated circuit là gì? Phân loại, cấu tạo và công dụng

Chắc hẳn bạn đã ít nhiều nghe đến thuật ngữ IC. Đây là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Integrated circuit. Tuy nhiên không phải…

Kể hoặc đọc lại một câu chuyện (bài thơ, bài văn) về một vận động

1. Đồ sưu tầm: Hoàng Xuân Vinh (sinh ngày 6 tháng 10 năm 1974 tại Thành phố Sơn Tây, Hà Nội) là vận động viên bắn súng…

Quần jockstrap là gì? Chia sẻ những mẫu quần jockstrap đình đám

Quần jockstrap là một kiểu quần được thiết kế vô cùng độc đáo giúp nam giới trở nên sexy và quyến rũ hơn. Tuy nhiên kiểu quần…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *