Uncategorized IKEMOTO KOHICHI

IKEMOTO KOHICHI

Ngày đăng : 26/04/2014

abstract bachelorarbeit deutsch

Tại Toyota Motor corp, Ông Ikemoto từng là trưởng bộ phận kỹ thuật sản xuất tấm kim loại.
Ông hướng dẫn cách thực hành TPS.
Ông là chuyên gia về kỹ thuật sản xuất tấm kim loại.
Tại các công ty liên quan, ông hướng dẫn nhiều công đoạn như ép, hàn, lắp ráp…
Ông rất giàu kinh nghiệm về đào tạo tại xưởng ép kim loại.

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246