KAIZEN TOOL

KAIZEN TOOL

Ngày đăng :

Chất lượng không chỉ liên quan đến sản phẩm, dịch vụ mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn bởi cách làm việc của con người, cách vận hành của máy móc cũng như mối tương quan giữa quá trình và hệ thống.

kaizen-tool-hirayama-vietnam

Thực tế cho thấy, lãnh đạo của nhiều tổ chức thậm chí còn không nhận ra rằng hệ thống họ đang duy trì chính là nguyên nhân cho mọi vấn đề mà họ đang phải đối mặt. Trong khi đó, những vấn đề này có thể được nhận biết rất dễ dàng bởi cán bộ liên quan trực tiếp và tổ chức hoàn toàn đủ khả năng ứng phó nếu kịp thời tiếp nhận các đề xuất cải tiến từ những cán bộ đó. Vì thế, ngày càng có nhiều tổ chức trên thế giới quan tâm và lựa chọn triển khai KAIZEN như một giải pháp tối ưu nhất. 

KAIZEN là cách tiếp cận mang tính triết lý và có hệ thống, được Nhật Bản phát triển sau chiến tranh thế giới thứ 2. Trong tiếng Nhật, Kaizen được ghép từ “Kai” – ”thay đổi” hay “làm cho đúng” và “zen” – “tốt”, nghĩa là “cải tiến liên tục”. KAIZEN là sự tích lũy các cải tiến nhỏ thành kết quả lớn, tập trung vào xác định vấn đề, giải quyết vấn đề và thay đổi chuẩn để đảm bảo vấn đề được giải quyết tận gốc. Do đó, KAIZEN còn hơn một quá trình cải tiến liên tục, với niềm tin rằng sức sáng tạo của con người là vô hạn. Qua đó, tất cả mọi thành viên trong tổ chức từ lãnh đạo đến công nhân đều được khuyến khích đưa ra đề xuất cải tiến dù là nhỏ xuất phát từ những công việc thường ngày. 

phan-mem-Tpics-x-cai-tien-trong-san-xuat

Có rất nhiều sáng kiến riêng lẻ có thể mang lại những cải tiến ngắn hạn cho một tổ chức. Tuy nhiên, để đạt đến sự thành công bền vững thì mọi khía cạnh của tổ chức phải được quản lý bằng những hệ thống công nghệ mới, dựa trên các phương pháp “đẳng cấp thế giới”. Chính vì thế Hirayama đưa ra 2 công cụ cải tiến là Time Prism, TPICS nhằm hỗ trợ quản lý hoạt động, đánh giá, phân tích những vấn đề cải tiến của doanh nghiệp

phan-mem-time-prism-cai-tien-san-xuat-1

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246