CHƯƠNG TRÌNH KAIZEN TOUR 2016

CHƯƠNG TRÌNH KAIZEN TOUR 2016

khoa-tap-huan-lean-manufacturing-tai-nhat-ban-1

khoa-tap-huan-lean-manufacturing-tai-nhat-ban-2

khoa-tap-huan-lean-manufacturing-tai-nhat-ban-3

Các thông tin chi tiết, quý doanh nghiệp vui lòng tải tài liệu theo đường dẫn phía dưới

1. Chương trình chi tiết

2. Phiếu đăng ký (Tải ngay )

3. Tài liệu tham khảo

4. Link tham khảo (Hirayama Japan) : http://www.genbakaizen.com

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246