Khóa học trong tháng Khóa học 7 công cụ IE (23 & 24/6/2016)

Khóa học 7 công cụ IE (23 & 24/6/2016)

Ngày đăng : 10/05/2016

Giảm chi phí cho quá trình sản xuất, quá trình hoạt động là mong muốn của hầu hết các đơn vị, tuy nhiên làm thế nào để giảm chi phí mà không làm giảm năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động?

Đối tượng: Công nhân, nhân viên, leader, supervisor, manager các bộ phận

Mục đích khóa học;

  1. Hiểu được đặc điểm, cách nhận diện 7 loại lãng phí tại nơi làm việc
  2. Hiểu được quy trình phân tích công việc, phân tích thao tác, động tác,…và xác định các loại lãng phí
  3. Hiểu được các phương pháp loại bỏ lãng phí, giảm thiểu lãng phí

 

khoa-7-cong-cu-ie-2

Nội dung khóa học

Chủ đề 1: Muri-Mura-Muda và 7 loại lãng phí

Muri-Mura-Muda là gì?

7 loại lãng phí là gì? (định nghĩa, đặc điểm nhận diện)

Thực hành 1: Xác định các lãng phí theo tình huống

Chủ đề 2: Phân tích chuỗi quy trình làm việc

Tam hiện là gì?

Xác định thời gian thực tế của các công đoạn trong dây chuyền sản xuất hoặc của các bước công việc trong quy trình làm việc

Lập lưu đồ công việc và nhận diện lãng phí

Thực hành 2: Phân tích chuỗi quy trình và nhận diện lãng phí theo tình huống

Chủ đề 3: Bảng phối hợp công việc tiêu chuẩn

Takt time là gì? Cycle time là gì?

Bảng phối hợp công việc tiêu chuẩn là gì?

Cách thức lập bảng phối hợp công việc tiêu chuẩn và nhận diện lãng phí

Thực hành 3: Lập bảng phối hợp công việc tiêu chuẩn và nhận diện lãng phí theo tình huống

khoa-7-cong-cu-ie-3

Chủ đề 4: Biểu đồ phân tích thao tác phối hợp SIMO

Biểu đồ SIMO là gì?

Cách thức lập biểu đồ SIMO

Công việc online, công việc offline, công việc điều chỉnh

Thực hành 4: Lập biểu đồ SIMO và nhận diện các lãng phí

Chủ đề 5: Phương pháp phân tích thao tác hai tay

Phân tích thao tác hai tay là gì?

Phương pháp phân tích thao tác 2 tay và nhận diện lãng phí

Thực hành 5: Phân tích thao tác 2 tay và nhận diện lãng phí

Chủ đề 6: Phương pháp phân tích động tác Therblig

Phân tích Therblig là gì?

18 loại động tác của phân tích Therblig

Thực hành 6: Phân tích Therblig và nhận diện lãng phí

Chủ đề 7; Phân tích quá trình vận chuyển, From-To

Phân tích quá trình vận chuyển From-To là gì?

Cách lập biểu đồ phân tích quá trình vận chuyển

Cách lập biểu đồ From-To

Thực hành 7: Lập biểu đồ quá trình vận chuyển, From-To và nhận diện lãng phí

Chủ đề 8: Các đối sách loại bỏ và giảm thiểu lãng phí

Đối sách ECRS

Nguyên tắc thao tác kinh tế

Phương pháp Karakuri

Nguyên tắc quá trình vận chuyển

Pokayoke

Thực hành 8: Xác định đối sách loại bỏ và giảm thiểu lãng phí theo tình huống

THỜI GIAN TỔ CHỨC Ngày 23 & 24/6/2016, từ 9h00 sáng  ~ 17h00 chiều

ĐỊA ĐIỂM : Phòng 1002, tầng 10, Tòa nhà VET số 98 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

HỌC PHÍ : 3.600.000 VNĐ/ người

Học phí đã bao gồm: Chi phí ăn trưa Buffet 2 ngày đào tạo tại nhà hàng Nhật.

khoa-7-cong-cu-ie-1

GIẢNG VIÊN: Là người đã có kinh nghiệm làm việc lâu năm làm việc và tư vấn trong các công ty, tập đoàn lớn của Nhật và đã có kinh nghiệm giảng dạy đào tạo cho rất nhiều công ty với loại hình, quy mô và ngành nghề khác nhau

Mọi thông tin đăng ký xin vui lòng liên hệ:

Hotline:  04 3959 0247

Ms Phương: 0974 606 314

Email: info@hirayamavietnam.com.vn

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246