KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Kỹ năng giải quyết vấn đề – ( Problem Solving ) 

Khóa học giúp bạn biết cách:

  • Sử dụng các công cụ xác định rõ nguyên nhân của vấn đề mình đang gặp phải
  • Tìm kiếm giải pháp bằng cách phân tích tình huống và xây dựng các phương án
  • Thực thi và đánh giá giải pháp 

Mục tiêu khóa học:

  1. Lập báo cáo giải quyết vấn đề một cách dễ hiểu
  2. Quyết định hoặc phán đoán dựa trên dữ liệu thực tế chứ không phải quan điểm cá nhân
  3. Phân tích và giải quyết vấn đề một cách logic, phòng tránh vấn đề tái diễn

khoa-hoc-ky-nang-giai-quyet-van-de-2

Đối tượng tham gia:

Nhân viên, Team leaders, Supervisor các bộ phận

Ngày thứ 1: Tầm quan trọng của báo cáo logic, xác định vấn đề, tìm hiểu và phân tích hiện trạng

Chủ đề 1: Tầm quan trọng của báo cáo logic

Logic là gì? Tầm quan trọng của báo cáo logic

Các nhầm lẫn điển hình trong báo cáo logic

Cách khắc phục các nhầm lẫn điển hình

Chủ đề 2: Xác định vấn đề

Các bước giải quyết vấn đề

Vấn đề là gì? Có những loại vấn đề nào?

Thực hành 1: Xác định vấn đề từ tình huống

Chủ đề 3: Tìm hiểu hiện trạng

Mục đích của tìm hiểu hiện trạng

Các bước tìm hiểu hiện trạng

Xác định yếu tố tập trung giải quyết mục tiêu theo quy luật 80:20 Pareto

Thực hành 2: Tìm hiểu hiện trạng từ tình huống

khoa-hoc-ky-nang-giai-quyet-van-de

Chủ đề 4: Phân tích hiện trạng

Mục đích của phân tích hiện trạng?

Các bước phân tích hiện trạng

7 công cụ phân tích (Tam hiện, dữ liệu quá khứ, so sánh sự khác biệt, phân tích chuỗi quy trình…)

Thực hành 3: Phân tích hiện trạng từ tình huống

Chủ đề 5: Phân tích nguyên nhân gốc rễ

Mục đích của phân tích nguyên nhân gốc

Các bước của phân tích nguyên nhân gốc

Phân tích nguyên nhân với công cụ 5 WHY

Thực hành 4: Phân tích nguyên nhân gốc từ tình huống

Chủ đề 6: Xác định và lựa chọn đối sách

Mục đích của lựa chọn đối sách

Các bước lựa chọn đối sách

Đối sách mềm và đối sách cứng

Phân tích vấn đề tiềm ẩn của đối sách

Thực hành 5: Xác định và lựa chọn đối sách theo tình huống

khoa-hoc-ky-nang-giai-quyet-van-de-1

Chủ đề 7: Tiêu chuẩn hóa và trực quan hóa

Tiêu chuẩn hóa là gì? Mục đích của tiêu chuẩn hóa là gì? Phương pháp xác định điểm tiêu chuẩn hóa

Trực quan hóa là gì? Mục đích của trực quan hóa là gì? Phương pháp trực quan hóa

Thực hành 6: Xác định điểm tiêu chuẩn hóa và phương pháp trực quan hóa đối sách

 

Kỹ năng giải quyết vấn đề

24/09/2019

Trong thời buổi kinh tế hội nhập hiện nay, thị trường luôn có những biến động, tạo ra một áp lực cho nhà quản lý phải đối mặt với những vấn đề muôn hình vạn trạng. Điều này đòi hỏi kỹ năng ở một nhà quản lý, họ phải xác định rõ được những vấn đề đang gặp phải và tìm ra cách giải quyết vấn đề một cách logic, tránh vấn đề tái diễn.

Chi tiết
(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246