KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP

KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

28/11/2019

Kỹ năng giao tiếp là yếu tố vô cùng quan trọng của mỗi người trong cuộc sống cũng như trong công việc, đây là yếu tố giúp xây dựng giá trị bản thân, giúp bạn duy trì các mối quan hệ. Vì vậy, nghệ thuật giao tiếp - hiểu người và làm cho người khác hiểu mình là kỹ năng cần phải rèn luyện để thực sự thành công.

Chi tiết
(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246