Uncategorized KOSAKA HIROSHI

KOSAKA HIROSHI

Ngày đăng : 26/04/2014

Tại tập đoàn Toyota motor, ông Kosaka đã từng giữ vị trí giám đốc bộ phận kiểm soát sản xuất- Phòng phân phối vật chất, đồng thời là giám đốc bộ phận thu mua – kiểm soát thu mua.

Ông cũng là trưởng phòng hành chính tổ chức, kế toán tại Aichi Steel corp.

Bên cạnh đó ông còn là một chuyên viên kiểm toán.

Ông chuyên đào tạo về:
1. Triết lý kinh doanh Toyota
2. Hệ thống phân phối Toyota
3. Hệ thống đào tạo nhân tài theo phong cách Toyota
4. Chế độ chủ tịch Toyota
5. Chế độ nhân sự, lao động Toyota
6. Chế độ kỹ sư trưởng Toyota
7. Phương pháp kinh doanh kiểu Toyota
8. Chế độ đánh giá thành quả của Toyota.

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246