Uncategorized KOSAKA JENJI

KOSAKA JENJI

Ngày đăng : 26/04/2014

wissenschaftliche arbeit schreiben

Tại Toyota Motor corp, Ông Kosaka giữ chức vụ phó giám đốc nhà máy ở trụ sở chính.
Ông đã được chỉ bảo, dẫn dắt bởi ngài Taichi Ohno, người sáng lập ra TPS, từ lúc hệ thống này còn sơ khai và có cơ hội vận dụng học thuyết vào thực tế.

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246