Lịch sử hình thành – UBND tỉnh Đồng Tháp

Rate this post

Lịch sử tỉnh Đồng Tháp

Tháng 12 năm 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ra Nghị quyết về việc điều chỉnh, hợp nhất một số tỉnh ở Nam Bộ, trong đó dự kiến ​​hai tỉnh Sa Đéc và Kiến Phong là sáp nhập. Tháng 2 năm 1976, Nghị định của Hội đồng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chính thức đặt tên tỉnh là Đồng Tháp.

Thời Phong Kiến Đồng Tháp

Trong quá khứ, Đồng Tháp trước đây nằm trong vùng đất đai rộng lớn, màu mỡ do lưu dân người Việt phía bắc đến khai phá, lập nghiệp lập nên các khu dân cư. Cùng với việc nam tiến của các dòng thiên di, các chúa Nguyễn cũng từng bước xác lập chủ quyền và thiết lập bộ máy cai trị.

Sử liệu: Buổi đầu dựng nước, tùy theo vùng đất mà có kho (gọi là ngân khố), kho đặt ở đâu lấy tên đất ở đó để lấy tiền sản xuất thóc lúa. Chúa thấy Gia Định lúc bấy giờ đất rộng bèn lập 9 dinh trường là Quy An, Quy Hóa, Cảnh Dương, Thiên Mụ, Quần Thảo, Hoàng Lập, Tam Lạch, Ba Canh, Tân Thịnh. Trong đó, kho Bá Cảnh (có từ năm 1732 thuộc tỉnh Định Viễn) nay là vùng đất phía bắc sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp.

Năm 1757, Võ vương Nguyễn Phước Khoát mở rộng đất Tầm Phong Long giữa sông Tiền và sông Hậu, cử Nguyễn Cư Trinh lập tam giáo: Châu Đốc (thuộc Hậu Giang), Tân Châu (thuộc Tiền Giang) và Đông Khẩu. (từ Sa. dec.) thuộc Long Hồ cung. Trong đó đạo Đông Khẩu nay thuộc vùng đất phía nam sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp.

Thời Nguyễn, vùng đất nay thuộc Đồng Tháp thuộc địa phận đất Định Viễn, phủ Vĩnh Thanh và Kiến An, phủ Định Tường. Năm 1832, vua Minh Mạng tiến hành cuộc cải cách hành chính lớn, thành lập 6 tỉnh ở Nam Kỳ (gọi là Nam Kỳ Lục tỉnh) gồm: Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Nội. Của bạn. Trong đó, Đồng Tháp thuộc tổng Vĩnh An, huyện Tân Thành, huyện Đông Xuyên, phủ Tuy Biên (tỉnh An Giang) và tổng Kiến Đăng, huyện Kiến An (tỉnh Định Tường). Cuối thời vua Tự Đức, trước khi có sự can thiệp của người Pháp, vùng đất Đồng Tháp ngày nay chủ yếu nằm trên địa bàn các huyện An Xuyên, Đông Xuyên, Vĩnh An (tỉnh An Giang) và các huyện Kiến Đăng, Kiến Phong. . (tỉnh Định Tường).

Tham Khảo Thêm:  Bjyx Szd Là Gì ? Ngôn Ngữ Mạng Viết Tắt Của Trung Quốc

Đồng Tháp thời Pháp thuộc

Trước khi thực dân Pháp can thiệp, Nam Kỳ gồm 6 tỉnh: Biên Hòa, Gia Định, Định Tường (Đông) và An Giang, Vĩnh Long, Hà Tiên (Tây). Năm 1862, ký Hòa ước với triều đình Huế, thực dân Pháp đánh chiếm 03 tỉnh miền Đông và bắt đầu tổ chức bộ máy cai trị bằng cách bãi bỏ các huyện cũ dưới triều Nguyễn và lập ra các đơn vị hành chính mới gọi là châu Thanh tra. Năm 1867, sau khi tiếp tục chiếm 03 tỉnh miền Tây (Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên), thực dân Pháp cũng đặt các tỉnh này dưới sự cai trị giống như các tỉnh miền Đông.

Năm 1870 toàn Nam Kỳ có 25 châu sát hạch, đến năm 1871 rút xuống còn 18 châu. Trong đó, địa giới tỉnh Đồng Tháp ngày nay chủ yếu nằm trong địa phận kiểm sát Sa Đéc, gồm 03 huyện: Vĩnh An, An Xuyên và Đông Xuyên. Năm 1876, châu sát Sa Đéc được đổi thành châu Sa Đéc thuộc địa hạt hành chính tỉnh Vĩnh Long – 01 trong 4 châu hành chính của Nam Kỳ. Theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 20 tháng 12 năm 1899, từ ngày 1 tháng 1 năm 1900, các địa phương hành chính ở Nam Kỳ được thống nhất thành “tỉnh”. Lúc này Sa Đéc là một trong 20 tỉnh của Nam Kỳ.

Năm 1913, theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương, tỉnh Sa Đéc được sáp nhập vào tỉnh Vĩnh Long và huyện Cao Lãnh được thành lập. Năm 1916, tỉnh Sa Đéc được chia thành 03 quận: Châu Thành (tỉnh lị), Lai Vung và Cao Lãnh. Năm 1924, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định tách tỉnh Sa Đéc khỏi tỉnh Vĩnh Long thành một tỉnh độc lập; đồng thời nâng cơ quan hành chính Cao Lãnh lên cơ quan hành chính 01 (Délégation hành chính) vào năm 1925.

Tham Khảo Thêm:  TOP 10 bài thuyết trình mâm cỗ Trung thu 2022

Cho đến tháng 8 năm 1945, địa giới hành chính của tỉnh Đồng Tháp chủ yếu nằm trong tỉnh Sa Đéc, gồm 03 quận: Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh (phía Nam sông Tiền) và một phần của các tỉnh: Châu Đốc, Long Xuyên ( Bắc.sông Tiền).

Đồng Tháp giai đoạn 1945 – 1975

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tỉnh Sa Đéc thuộc Chiến khu 8 Nam Trung Bộ. Ngày 12 tháng 9 năm 1947, theo Chỉ thị của Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ, tỉnh Long Châu Tiền được thành lập trên cơ sở một phần hai tỉnh Châu Đốc và Long Xuyên gồm 05 quận: Tân Châu, Hồng Ngự, Chợ Mới, Châu Thành. Phú B, Lấp Vò. Năm 1950, tỉnh Đồng Tháp Mười được thành lập từ 29 quận xã: Cai Lậy, Cái Bè (tỉnh Mỹ Tho); Cao Lãnh (tỉnh Sa Đéc) và Mộc Hóa (tỉnh Tân An). Năm 1951, tỉnh Long Châu Tiền sáp nhập với tỉnh Sa Đéc thành tỉnh Long Châu Sa. Tỉnh Long Châu Sa tồn tại đến năm 1954 thì bị bãi bỏ để khôi phục lại các tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên và Sa Đéc cũ.

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 đặt tại Quảng Trị làm ranh giới. Biên giới từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam thuộc quyền quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, tỉnh Sa Đéc lúc này thuộc miền Tây Nam Bộ. Tháng 2 năm 1956, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa thành lập tỉnh Phong Thạnh từ một phần các tỉnh: Châu Đốc (quận Hồng Ngự), Long Xuyên (quận Phong Thạnh Thượng và tổng An Bình), Sa Đéc (quận Cao Lãnh) . Tháng 10 năm 1956, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa lại ban hành Sắc lệnh đổi địa giới và tên gọi một số tỉnh và tỉnh lỵ ở Nam Bộ, nơi tỉnh Sa Đéc được sáp nhập vào tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh Phong Thành đổi tên là Tỉnh Kiến Phong. Năm 1966, tỉnh Sa Đéc được tái lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Vĩnh Long.

Đồng Tháp sau 30/04/1975 đến nay

Tham Khảo Thêm:  Thông qua tác phẩm Cố hương hãy nêu ý kiến của em về câu nói

Ngày 20-9-1975, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ra Nghị quyết số Nghị quyết 245-NQ/TW về việc bãi bỏ đặc khu, tỉnh trong cả nước. Theo Nghị quyết này, các tỉnh cũ dự kiến ​​hợp nhất thành 21 tỉnh mới trong cả nước, trong đó 03 tỉnh: Long Châu Tiền, Sa Đéc, Kiến Tường dự kiến ​​hợp nhất thành 01 tỉnh mới. Tuy nhiên, sau khi xem xét tình hình Nam Bộ, Bộ Chính trị quyết định sắp xếp hợp nhất một số tỉnh từ Khu 6 trở vào, trong đó tỉnh Sa Đéc và tỉnh Kiến Phong cũ được hợp nhất. Trên cơ sở này, tháng 2 năm 1976, theo Nghị định của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tỉnh Đồng Tháp chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Sa Đéc và Kiến Phong.

Năm 1976, khi tỉnh Đồng Tháp mới được thành lập gồm 01 thành phố Sa Đéc (tỉnh lị) và 05 huyện: Cao Lãnh, Tam Nông, Hồng Ngự, Lấp Vò, Châu Thành với tổng số 79 xã và 02 thôn. .

Năm 1994, để đẩy mạnh phát triển vùng Đồng Tháp Mười đầy tiềm năng, tỉnh lỵ được dời về Cao Lãnh. Được sự đầu tư của Trung ương, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân, TP.Cao Lãnh không ngừng phát triển và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2007 (đô thị loại I). II vào năm 2020).

Ngoài ra, thành phố Sa Đéc trở thành thành phố trực thuộc tỉnh năm 2013 (đô thị loại II năm 2018); Thành phố Hồng Ngự được thành lập năm 2008 (đô thị loại III năm 2018) và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2020.

Đồng Tháp là địa phương đầu tiên của vùng ĐBSCL có 03 thành phố trực thuộc tỉnh (hiện tỉnh Kiên Giang đã đạt được điều này).

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I và BBT tổng hợp

Hy vọng thông qua bài viết Lịch sử hình thành – UBND tỉnh Đồng Tháp Cakhia TV trang web trực tiếp bóng đá miễn phí sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Related Posts

Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ

Đề bài: Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ Chiều tối Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của…

Câu chuyện về nhà học giả Naropa

Theo chân Tilopa, ngay cả đại học giả Naropa cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn. Như chúng ta đã thấy trước đây, Naropa gặp Tilopa,…

Suboi là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, đời tư nữ rapper tài năng

Nhắc đến nhạc rap Việt không thể không nhắc đến cái tên Suboi. Nổi lên từ thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, Suboi mang đến…

integrated circuit là gì? Phân loại, cấu tạo và công dụng

Chắc hẳn bạn đã ít nhiều nghe đến thuật ngữ IC. Đây là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Integrated circuit. Tuy nhiên không phải…

Kể hoặc đọc lại một câu chuyện (bài thơ, bài văn) về một vận động

1. Đồ sưu tầm: Hoàng Xuân Vinh (sinh ngày 6 tháng 10 năm 1974 tại Thành phố Sơn Tây, Hà Nội) là vận động viên bắn súng…

Quần jockstrap là gì? Chia sẻ những mẫu quần jockstrap đình đám

Quần jockstrap là một kiểu quần được thiết kế vô cùng độc đáo giúp nam giới trở nên sexy và quyến rũ hơn. Tuy nhiên kiểu quần…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *