Lịch trình chẩn đoán nhà máy

Lịch trình chẩn đoán nhà máy

Ngày đăng :

Liên quan đến lĩnh vực tư vấn cải tiến sản xuất chúng tôi dựa trên nền tảng chính là phương pháp sản xuất Toyota (TPS), tiến hành các bước tư vấn một cách có cơ sở , theo tiêu chuẩn , theo trình tự khoa học và có tổ chức. Một trong những bước đầu tiên để thực hiện được hoạt động tư vấn cải tiến đó là chẩn đoán nhà máy 

Địa điểm: Nhà máy của quý doanh nghiệp
Phụ trách hướng dẫn: Giảng viên chuyên về lĩnh vực hoạt động sản xuất của Hirayama Việt Nam sẽ được bổ nhiệm chuẩn đoán.

Phác thảo 

Chuyên gia Nhật Bản tư vấn có kinh nghiệm sẽ thực hiện chẩn đoán nhà máy để đưa ra những vấn đề còn tồn đọng hoặc chưa phát hiện ra trong quá trình hoạt động sản xuất.

Phương pháp này được áp dụng để  xây dựng nền tảng kaizen liên tục (cải tiến liên tục).

Lịch trình chẩn đoán nhà máy 1 ngày dự kiến. Việc chẩn đoán còn tùy thuộc vào quy mô và yêu cầu của quý khách hàng.

Lich-trinh-chan-doan-nha-may

Sau buổi chẩn đoán nhà máy, chuyên gia sẽ tổng hợp các nội dung, xây dựng báo cáo chi tiết và báo cáo trực tiếp tại nhà máy quý khách hàng.

 

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246