Mẫu quyết định đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng (số 4A-TĐV) chi tiết nhất

Rate this post

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam được công nhận, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi có đủ các điều kiện. Khi kết nạp Đảng, Đảng viên được phát thẻ Đảng viên. Trong quá trình sinh hoạt Đảng, trường hợp thẻ Đảng viên bị hư hỏng thì Đảng viên phải báo với Đảng ủy để Đảng ủy làm thủ tục đổi thẻ. Vậy nội dung, hình thức của mẫu quyết định trả lại thẻ đảng viên bị thương gồm những nội dung gì và liên quan như thế nào?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại: 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

1. Mẫu số. 4A-TĐV: Mẫu quyết định đổi thẻ đoàn viên bị thương là gì, mục đích của mẫu quyết định?

Mẫu quyết định đổi thẻ đảng viên bị hỏng là quyết định bằng văn bản của Đảng ủy nơi đảng viên bị mất sổ đảng viên có thông tin về đảng viên bị hỏng, Quyết định đổi thẻ đảng viên tessa Đảng viên theo yêu cầu.

Mục đích của mẫu quyết định đổi thẻ Đảng bị hỏng: khi Đảng viên có thẻ Đảng bị hỏng đề nghị Đảng ủy đổi thẻ Đảng thì Đảng ủy sẽ tiến hành đổi thẻ Đảng viên và ra quyết định đổi. thẻ Đảng viên bị hư hỏng để quyết định cấp đổi thẻ Đảng viên bị hư hỏng.

Hay nhin nhiêu hơn: Làm mất thẻ Đảng viên có bị kỷ luật không? Quy trình trình báo mất thẻ Đảng ?

2. Mẫu số. 4A-TĐV: Mẫu quyết định trả lại thẻ đoàn viên bị thương:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ…………………

BUỔI TIỆC …………………….

Không……..-QĐ/…

……., ngày tháng năm…

PHÁN QUYẾT

Đổi thẻ đoàn viên của bên bị thương

– Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”;

– Căn cứ đề nghị của Đảng ủy (1)…………. và Ban Tổ chức Huyện ủy;

ỦY BAN TIÊU CHUẨN QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Trả sổ đảng cho đảng viên..(2)…………

Sinh năm…….tháng………………..

Tôi vào Đảng tháng…….tháng………………..

Chính thức ngày…….tháng……………..

Nơi sinh hoặc thành phố sinh: ………………..

Điều 2: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy …(3)…………….. và các đảng viên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tham Khảo Thêm:  Cờ bạc, tiêm chích ma túy, hoặc tiếp xúc với văn hoá phẩm không

Người nhận:

– Thành viên của bữa tiệc

– Lưu hồ sơ đảng viên

T/M Ban thường vụ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hay nhin nhiêu hơn: Thẻ Đảng viên dùng để làm gì? Kỷ luật bản thân khi cầm cố thẻ Đảng như thế nào?

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định:

Người soạn thảo Quyết định đổi thẻ đảng viên bị thương phải bảo đảm đúng nội dung và hình thức để văn bản trình bày quyết định đúng hình thức và hiệu lực.

Vì vậy, về hình thức của quyết định, người soạn thảo xin trả lời các lưu ý soạn thảo như sau:

Góc trên bên trái của văn bản: Ghi tên Đảng bộ, của Đảng bộ nơi đảng viên đến đổi thẻ Đảng viên bị hỏng;

Góc trên bên phải dòng chữ: Là vị trí tên Đảng Cộng sản Việt Nam; “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” phải được viết bằng chữ to, đậm;

Dưới tên ĐCS ghi ngày ra quyết định, ghi chính xác thời gian;

Chính giữa dòng chữ có tên Quyết định trả Sổ đoàn viên của bên bị thiệt hại.

(1) Xác định yêu cầu cấp ủy;

(2) Dữ liệu đảng viên đổi thẻ: ngày, tháng, năm sinh, ngày vào đảng viên dự bị, ngày vào đảng viên chính thức;

(3) Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy, Đảng đoàn và các đảng bộ nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

Hay nhin nhiêu hơn: Tôi bị mất thẻ Đảng viên thì có bị kỷ luật không?

4. Quy định về việc đổi thẻ Đảng viên bị thương:

Thẻ Đảng viên chỉ cấp cho Đảng viên và mỗi Đảng viên chỉ có một thẻ Đảng viên. Thẻ đảng viên có tác dụng như một hình thức chứng minh tư cách đảng viên của đảng viên, thẻ đảng viên được đảng viên sử dụng để bầu cử vd. kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức… thông qua những vấn đề quan trọng. tầm quan trọng của chi bộ, đảng bộ.

Tại hướng dẫn số 09/HD-BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương CQ CQ Nghiệp vụ Đảng viên hướng dẫn thủ tục kiểm tra, cấp lại thẻ đảng viên bị mất, và việc đổi thẻ đảng mất đảng viên. Theo quy định tại khoản c, mục 2.2, thủ tục xét cấp lại thẻ Đảng viên bị mất và đổi thẻ Đảng viên bị hỏng như sau:

– Chi bộ căn cứ vào nguyên nhân mất, hỏng thẻ trong bản kiểm điểm đảng viên để xem xét, thu 02 ảnh chân dung (cỡ 2 x 3 cm) và gửi kèm theo danh sách đề nghị cho chi bộ ở cơ sở. . Ủy ban; Đảng ủy cơ sở kiểm tra và gửi danh sách (theo Mẫu 2-TĐV và 3-TĐV) đề nghị cấp ủy có thẩm quyền; Ban tổ chức cấp ủy có thẩm quyền tập hợp, lập danh sách (theo mẫu 2A-TĐV và 3A-TĐV) báo cáo ban thường vụ cấp ủy xem xét, quyết định cấp lại. mất. thẻ đảng viên hoặc đổi lại.hư hỏng (theo mẫu 4-TVV).

Tham Khảo Thêm:  Vai Trò Và Các Vị Trí Trong Bóng Rổ

– Sau khi có quyết định của cấp ủy, ban tổ chức cấp ủy hoàn thiện danh sách cấp lại thẻ đảng bị mất và đổi thẻ đảng viên bị hỏng vào phần mềm quản lý dữ liệu đảng viên. Trường hợp không có kết nối mạng đến máy chủ của tỉnh thì trích xuất dữ liệu thành tệp, gửi ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương; gửi ảnh đảng viên cho ban tổ chức tỉnh uỷ và tương đương; Ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu đảng viên duyệt và in thẻ đảng viên, dán ảnh, đóng dấu và nộp thẻ cho huyện ủy và tương đương để hoàn thiện và bàn giao thẻ. đến chi bộ giao nhận.thẻ đảng viên.

Sau khi phát cho Đảng viên, thẻ Đảng viên phải được quản lý theo trách nhiệm của từng cơ quan, các cơ quan cùng với Đảng viên có trách nhiệm quản lý thẻ:

– Trách nhiệm quản lý thẻ thuộc về tổ chức Đảng và đảng viên: theo đó tổ chức Đảng và đảng viên phải thực hiện đúng các quy định về sử dụng và bảo quản thẻ Đảng viên nêu tại điểm 6.1 của Quy định 29 -QĐ/TW. và Điểm 7 Hướng dẫn 01-HD/TW.

+ Sổ đảng viên do Đảng ủy, chi bộ tổ chức phát thẻ cho đảng viên chính thức phát thẻ cho đảng viên trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất, sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

+ Trách nhiệm của đảng viên sau khi nhận thẻ đảng viên: Đảng viên phải thực hiện đúng quy định về sử dụng và bảo quản thẻ. Đảng viên làm mất, hỏng thẻ có trách nhiệm báo cáo ngay với Đảng ủy để cấp lại hoặc cấp lại thẻ đảng viên bị hỏng trong quá trình sinh hoạt.

+ Về trách nhiệm phát thẻ đảng viên: trách nhiệm này thuộc về cấp ủy tổ chức cơ sở đảng cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc phát thẻ đảng viên và quản lý sổ đảng viên. lưu ý cấp ủy viên Đảng bộ Ngoài nước do Đảng bộ Ngoài nước xem xét, quyết định.

+ Việc phát thẻ phải do cơ quan cấp trên là các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương kiểm soát, chỉ đạo, kiểm tra việc phát thẻ đảng viên. Kiểm tra này bao gồm tất cả các đợt phát hành thẻ.

Tham Khảo Thêm:  Top 30 các món ngon từ lươn thơm ngon, dễ chế biến

Cụ thể, về công tác cấp phát, quản lý thẻ Đảng viên trong toàn Đảng bộ, Ban Tổ chức Trung ương sẽ triển khai các hoạt động giúp Trung ương hướng dẫn, kiểm tra việc cấp phát, quản lý thẻ Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

+ Đối tượng được sử dụng thẻ đảng viên: Đảng viên chính thức được cấp thẻ đảng viên có ghi rõ thông tin, đảng viên sử dụng thẻ đảng viên để biểu quyết trong sinh hoạt đảng, đại hội đảng bộ các cấp (trừ trường phổ thông, chi bộ) biểu quyết bằng phiếu kín. phiếu).

Về kiểm tra thẻ định kỳ: việc kiểm tra thẻ được thực hiện hàng năm, chi bộ là đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra thẻ đảng viên trong chi bộ.

Mục đích của việc kiểm tra thẻ là để nắm bắt và kiểm tra thẻ Đảng viên đang giữ có đúng hay không. Trường hợp Đảng viên bị khai trừ, giấu mặt, ra khỏi Đảng bằng các hình thức khác thì chi bộ có trách nhiệm thu phiếu kiểm điểm của Đảng nộp lên cấp ủy cấp trên trực tiếp, nghĩa là đảng viên đó không phải là đảng viên của Chi bộ. buổi tiệc.

– Ngoài trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên nêu trên, trách nhiệm quản lý thẻ còn thuộc cấp ủy đảng cơ sở và cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở. Đảng ủy cơ sở và cấp ủy cấp trên trực tiếp chịu trách nhiệm về việc sử dụng, bảo quản sổ cấp thẻ đảng viên, sổ giao, nhận thẻ đảng viên; Hàng năm, các chi bộ, đảng bộ nòng cốt tổ chức kiểm tra thẻ đảng viên và xử lý ngay đối với trường hợp đảng viên bị mất, hỏng thẻ đảng.

– Định kỳ hàng năm, ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương gửi báo cáo kết quả phát thẻ đảng viên về Ban Tổ chức Trung ương.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Dương Gia về mẫu quyết định trả lại thẻ đảng viên bị hư hỏng, nội dung, quy trình cấp lại thẻ đảng viên và các quy định có liên quan.

Hy vọng thông qua bài viết Mẫu quyết định đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng (số 4A-TĐV) chi tiết nhất Cakhia TV trang web trực tiếp bóng đá miễn phí sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Related Posts

Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ

Đề bài: Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ Chiều tối Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của…

Câu chuyện về nhà học giả Naropa

Theo chân Tilopa, ngay cả đại học giả Naropa cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn. Như chúng ta đã thấy trước đây, Naropa gặp Tilopa,…

Suboi là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, đời tư nữ rapper tài năng

Nhắc đến nhạc rap Việt không thể không nhắc đến cái tên Suboi. Nổi lên từ thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, Suboi mang đến…

integrated circuit là gì? Phân loại, cấu tạo và công dụng

Chắc hẳn bạn đã ít nhiều nghe đến thuật ngữ IC. Đây là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Integrated circuit. Tuy nhiên không phải…

Kể hoặc đọc lại một câu chuyện (bài thơ, bài văn) về một vận động

1. Đồ sưu tầm: Hoàng Xuân Vinh (sinh ngày 6 tháng 10 năm 1974 tại Thành phố Sơn Tây, Hà Nội) là vận động viên bắn súng…

Quần jockstrap là gì? Chia sẻ những mẫu quần jockstrap đình đám

Quần jockstrap là một kiểu quần được thiết kế vô cùng độc đáo giúp nam giới trở nên sexy và quyến rũ hơn. Tuy nhiên kiểu quần…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *