Danh sách chuyên gia NAKAGAWA MINORU

NAKAGAWA MINORU

Ngày đăng : 26/05/2014

browse around this web-service

Từng làm việc tại Toyota Motor Corp.
Ông biên tập giáo trình mối quan hệ thân xe khi tăng tốc mang tên ” Chế độ đào tạo năng lực bộ môn’, ông là đào tạo viên thời kỳ đầu tại nhà máy Tahara và hướng dẫn các trưởng nhóm.
Tại nước ngoài, ông là điều phối viên TPS tại Mỹ, phó giám đốc nhà máy Argentina, đưa vào áp dụng hoạt động QC.
Lĩnh vực sở trường của ông là cải tiến sản xuất, chất lượng, nâng cao an toàn… để nâng cao năng suất sản xuất.

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246