Nguyên tử khối của cl

4/5 - (1 bình chọn)

khối lượng nguyên tử là gì? Bảng khối nguyên tử Hóa học lớp 8

***=====>>>> Phần mềm khắc phục sự cố chính xác 100%

Xem ngay!!!

khối lượng nguyên tử là gì? Bảng khối lượng nguyên tử hóa học. Đây là tài liệu tham khảo hay được chúng tôi sưu tầm nhằm gửi đến các bạn học sinh nhằm giúp học tốt môn Hóa học lớp 8 một cách dễ dàng. Với tài liệu này, hi vọng chất lượng dạy học môn Hóa học sẽ được nâng cao.Bạn đang xem: Nguyên Tử Khối Của Cl Mời các bạn tham khảo.

I. Khối lượng nguyên tử

Bảng khối lượng nguyên tử hóa học của Brôm, Ag, Bari, Kali, Zn, Crom, Ag, Nitơ, Iot, Mg, Mn, Bạc, Photpho, Ba, Pb, Canxi, Clo, Silic…

II. Bảng khối lượng nguyên tử hóa học

khối lượng nguyên tử là gì?

Khối lượng nguyên tử của một nguyên tử là khối lượng tương đối của nguyên tử của nguyên tố đó, nó bằng tổng khối lượng của các electron, proton và nơtron, nhưng vì khối lượng của electron rất nhỏ nên người ta thường không tính được nó. có thể là khối lượng của nguyên tử xấp xỉ số khối của hạt nhân.

Hoặc đơn giản hơn:

Khối lượng nguyên tử là khối lượng của một nguyên tử trên một đơn vị carbon. Các nguyên tố khác nhau có khối lượng nguyên tử khác nhau.

Ví dụ: Nguyên tử khối của nitơ (N) = 14 (đvC), của magie (Mg) = 24 (đvC).

Khối lượng nguyên tử

Đơn vị khối lượng nguyên tử là đơn vị đo khối lượng của các nguyên tử, phân tử. Nó được quy ước bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon 12. Vì vậy, đơn vị khối lượng nguyên tử còn được gọi là đơn vị cacbon, kí hiệu là đvC.

Khối lượng nguyên tử trung bình

Hầu hết các nguyên tố hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị với một tỷ lệ phần trăm số nguyên tử nhất định => khối lượng nguyên tử của nguyên tố có nhiều đồng vị hơn là khối lượng nguyên tử trung bình của hỗn hợp các đồng vị đó có tính đến phần trăm tương đối của các nguyên tử.

Giả sử nguyên tố X có 2 đồng vị A và B. Kí hiệu A, B đồng thời là nguyên tử khối của 2 đồng vị, phần trăm khối lượng nguyên tử lần lượt là a, b. Khi đó: khối lượng nguyên tử trung bình

của nguyên tố X là:

Trong các phép toán không đòi hỏi độ chính xác cao, khối lượng nguyên tử có thể được coi là số khối.

Công thức tính khối lượng mol nguyên tử Công thức và các bước tính khối lượng nguyên tử

Tham Khảo Thêm:  TOP 18 bài thuyết minh về Vịnh Hạ Long hay nhất

Bước 1: Bạn phải nhớ 1 đơn vị C = 0,166. 23-10

Bước 2: Tìm bảng khối lượng nguyên tử của nguyên tố. Ví dụ nguyên tố A có khối lượng nguyên tử là a nên A = a. Chuyển sang bước 3.

Bước 3: Số đo hiện tại của A: mA = a . 0,166.10-23 = ? (g)

Một số công thức tính toán thường dùng

Tính số mol: + Khi cho khối lượng chất: n = (mol); Khi cho thể tích khí: n = (mol)

Khi cho CM dung dịch thì Vlit: n = CM.V (mol); Khi cho biết khối lượng của dung dịch thì nồng độ tính bằng phần trăm: n = (mol)

Tính khối lượng: m= nM(g); Khối lượng chất tan: mct = (gam)

Tính nồng độ: Nồng độ C%= .100%; Tính nồng độ mol của dung dịch: CM= (M) (đừng quên đổi V thành lit)

bảng khối lượng nguyên tử

số trangtên tiểu họcký hiệu hóa họckhối nguyên tửhóa trịĐầu tiênKhối lượng nguyên tử của Hydro H1I2Khối lượng nguyên tử của heli anh4 3Khối lượng nguyên tử của LitiLi7I4Khối lượng nguyên tử của BerBe9II5Khối lượng nguyên tử của Bo B11III6Khối lượng nguyên tử của cacbonC12IV, II7khối lượng nguyên tử của nitơN14III,II,IV,..8khối lượng nguyên tử của oxyO16II9Khối lượng nguyên tử của floF19I10Khối lượng nguyên tử của NeonNe20 11khối lượng nguyên tử của natriNa23I12Khối lượng nguyên tử của Mg (magiê)Mg24II13Khối lượng nguyên tử của nhômAl27III14Khối lượng nguyên tử của silicSi28IV15khối lượng nguyên tử của photphoP31III, V16Khối lượng nguyên tử của lưu huỳnhS32II,IV,VI,..17Khối lượng nguyên tử của CloCl35.5I,..18Khối lượng nguyên tử của AgonAr39.9 19Khối lượng nguyên tử của kaliK39I20Khối lượng nguyên tử của canxiCa40II24Khối lượng nguyên tử của cromCr52II, III25khối lượng nguyên tử của manganMn55II,IV,VII,..26Khối lượng nguyên tử của sắtFe56II, III29Khối lượng nguyên tử của đồngCu64I,II30Khối lượng nguyên tử của kẽmZn65II35khối lượng nguyên tử của bromBr80I,…47Khối lượng nguyên tử của Ag (Bạc)Ag108I56Khối lượng nguyên tử của BariBa137II80Khối lượng nguyên tử của thủy ngânHg201I,II82Khối lượng nguyên tử của chìPb207II,IV

(Chú ý: chữ in đậm là nguyên tố kim loại, chữ in nghiêng là nguyên tố phi kim)

III. bài tập ứng dụng

Câu hỏi 1. Trong số các kim loại, nguyên tử kim loại nào nặng nhất? Nó nặng hơn bao nhiêu lần so với kim loại nhẹ nhất? (Chỉ xét các kim loại trong bảng 1 SGK/42)

Câu 2. Phân biệt sự khác nhau giữa 2 khái niệm nguyên tố và nguyên tử

Câu 3. Biểu diễn các nguyên tố hóa học dưới đây thể hiện điều gì: 2C, 3Cu, 5Fe, 2H, O.

Câu 4. Kí hiệu hóa học cho biết điều gì? Viết kí hiệu hóa học biểu thị các nguyên tố lưu huỳnh, sắt, nhôm, magie, kẽm, nitơ, natri, canxi.

Tham Khảo Thêm:  Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Câu 5. Nguyên tử cacbon có khối lượng 1,9926.10-23 gam. Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử Mg là bao nhiêu?

Câu 6. Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp:

Những nguyên tử có cùng…… ở hạt nhân đều là……. cùng loại, cùng thuộc …………. hoá học.

Mọi ……. được đại diện bởi 1……………

Câu 7.

Nêu định nghĩa nguyên tố hóa học? Ví dụ.

Cách biểu diễn nguyên tố hóa học?

Câu 8.

Cách viết 2H; 5O; Mặt khác, 3C có nghĩa là gì?

Dùng số và kí hiệu hoá học để diễn đạt các ý sau: Ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử kali, bốn nguyên tử photpho.

Câu 9. Phần khối lượng nào của nguyên tử cacbon thường được dùng làm đơn vị của cacbon? khối lượng nguyên tử là gì?

Câu 10. So sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần:

Nguyên tử cacbon.

nguyên tử nhôm.Xem thêm: Công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật, Công thức tính chu vi hình vuông

Nguyên tử lưu huỳnh.

Câu 11. Nguyên tử X nặng gấp đôi nguyên tử oxi. Tính khối lượng nguyên tử và cho biết X thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.

Câu 12. Biết rằng khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon là 1,9926.10-23 (g). Có bao nhiêu gram là một đơn vị carbon?

Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D?

A. 5,432.10-23 gam

B. 6,023.10-23g

C. 4483. 10-23 gam

D. 3990.10-23 gam

Câu 13. Phân biệt sự khác nhau giữa 2 khái niệm nguyên tố và nguyên tử

Câu 14. Câu 5. Biết rằng nguyên tử cacbon có khối lượng là 1,9926.10-23 gam. Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử Mg là bao nhiêu?

Câu 15. Biểu diễn các nguyên tố hóa học dưới đây thể hiện điều gì: 2C, 3Cu, 5Fe, 2H, O.

Hướng dẫn giải bài tập

Câu hỏi 1.

Kim loại nặng nhất trong Bảng 1 SKG/42 là Chì kí hiệu Pb có khối lượng nguyên tử 207, kim loại nhẹ nhất là Liti có khối lượng nguyên tử 7.

Kim loại chì nặng hơn kim loại liti: 207/7 29,57 lần

Câu 2.

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện

Nguyên tố là những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân

Câu 3.

2C: 2 cacbon

3Cu: 3 nguyên tử đồng

5Fe: 5 nguyên tử sắt

2H: 2 nguyên tử hydro

O: 1 nguyên tử oxi

Câu 4.

Kí hiệu hóa học cho biết: tên nguyên tố, nguyên tử, khối lượng nguyên tử của nguyên tố đó

Lưu huỳnh: S, sắt: Fe, nhôm: Al, magie: Mg, kẽm: Zn, nitơ: N, natri: Na, canxi: Ca.

Câu 5.

1đvC có khối lượng =

g

Khối lượng tính bằng gam Mg

Câu 7.

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.

Tham Khảo Thêm:  Tải Hack Free Fire Kim Cương OB38

Như vậy, số proton là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học. Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có tính chất hóa học giống nhau.

Mỗi nguyên tố hoá học được biểu thị bằng một hoặc hai chữ cái (thường là một hoặc hai chữ cái đầu tiên trong tên Latinh của nguyên tố), trong đó chữ cái đầu tiên được viết in hoa, gọi là kí hiệu, kí hiệu hoá học.

Ví dụ:

Biểu tượng của nguyên tố hydro là H;

Biểu tượng của nguyên tố canxi là Ca;

Kí hiệu nguyên tố cacbon là C.

Câu 8.

Diễn đạt các ý sau: 2 nguyên tử hiđro, 5 nguyên tử oxi và 3 nguyên tử cacbon

Viết là: 3N 7K, 4P

Câu 9.

Nguyên tử có khối lượng vô cùng nhỏ, nếu tính bằng gam thì giá trị quá nhỏ không dùng được. Vì lý do này, khoa học đã sử dụng một cách đặc biệt để biểu thị khối lượng nguyên tử. Theo thông lệ, người ta lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng của nguyên tử, được gọi là đơn vị cacbon.

Đơn vị của cacbon viết tắt là đvC, ký hiệu là u.

Khối lượng nguyên tử là khối lượng của một nguyên tử trên một đơn vị carbon.

Ví dụ:

Khối lượng theo đơn vị cacbon của: Al = 27 đvC, C = 12 đvC, O = 16 đvC.

Câu 10.

Giữa các nguyên tử magie và cacbon, magie nặng hơn gấp đôi so với nguyên tử cacbon.

Giữa các nguyên tử magie và lưu huỳnh, magie nhẹ hơn nguyên tử lưu huỳnh và lớn hơn 3/4 lần so với nguyên tử lưu huỳnh.

Giữa nguyên tử magiê và nguyên tử nhôm, magiê nhẹ hơn nguyên tử nhôm và lớn hơn 8/9 lần so với nguyên tử nhôm.

……………………

tinycollege.edu.vn giới thiệu đến các bạn khối lượng nguyên tử là gì? Bảng khối lượng nguyên tử Hóa học được tinycollege.edu.vn biên soạn, tài liệu này giúp các bạn hiểu được nguyên tố, kí hiệu của từng nguyên tố hóa học cũng như phân biệt được khối lượng nguyên tử và khối lượng phân tử. Điều này sẽ giúp bạn học tốt hơn trong Hóa học.

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

Trên đây tinycollege.edu.vn đã gửi đến các bạn bài viết Khối lượng nguyên tử là gì? Bảng khối lượng nguyên tử hóa học. Nhằm đạt kết quả cao hơn trong học tập, tinycollege.edu.vn xin gửi tặng các em học sinh bộ tài liệu Tin học lớp 8 môn Toán lớp 8, Vật lý lớp 8, Hóa học lớp 8, tài liệu học tập lớp 8 từ tinycollege. edu.vn tổng hợp và đăng tải.

Chuyên mục: Kiến thức thú vị

Hy vọng thông qua bài viết Nguyên tử khối của cl Cakhia TV trang web trực tiếp bóng đá miễn phí sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Related Posts

Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ

Đề bài: Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ Chiều tối Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của…

Câu chuyện về nhà học giả Naropa

Theo chân Tilopa, ngay cả đại học giả Naropa cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn. Như chúng ta đã thấy trước đây, Naropa gặp Tilopa,…

Suboi là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, đời tư nữ rapper tài năng

Nhắc đến nhạc rap Việt không thể không nhắc đến cái tên Suboi. Nổi lên từ thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, Suboi mang đến…

integrated circuit là gì? Phân loại, cấu tạo và công dụng

Chắc hẳn bạn đã ít nhiều nghe đến thuật ngữ IC. Đây là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Integrated circuit. Tuy nhiên không phải…

Kể hoặc đọc lại một câu chuyện (bài thơ, bài văn) về một vận động

1. Đồ sưu tầm: Hoàng Xuân Vinh (sinh ngày 6 tháng 10 năm 1974 tại Thành phố Sơn Tây, Hà Nội) là vận động viên bắn súng…

Quần jockstrap là gì? Chia sẻ những mẫu quần jockstrap đình đám

Quần jockstrap là một kiểu quần được thiết kế vô cùng độc đáo giúp nam giới trở nên sexy và quyến rũ hơn. Tuy nhiên kiểu quần…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *