Cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đã “rót” 37,7 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam

Nhật Bản đã “rót” 37,7 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam

Ngày đăng : 13/07/2015

Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư), tính đến ngày 20/06/2015, đã có 103 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 18.529 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 257,8 tỷ USD.

nhat-ban-da-rot-377-ty-usd-von-fdi-vao-viet-nam

Sau Hàn Quốc, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ 2 vào Việt Nam với 2.661 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư là 37,7 tỷ USD.

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo được các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều nhất với 1.375 dự án với tổng số vốn đăng ký là 31,4 tỷ USD (chiếm 83,3% tổng vốn đầu tư).

Tiếp theo đó là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư là 1,66 tỷ USD (chiếm 4,4% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ 3 là lĩnh vực xây dựng với tổng số vốn đầu tư là 1,17 tỷ USD (chiếm 3,1% tổng vốn đầu tư).

nhat-ban-da-rot-377-ty-usd-von-fdi-vao-viet-nam-1

Số liệu thống kê chi tiết cho thấy, nhà đầu tư Nhật Bản đã rót vốn vào 49/63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó, Thanh Hóa thu hút nhiều vốn đầu tư từ Nhật Bản nhất với 10 dự án, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn là 9,68 tỷ USD (chiếm 25,7% tổng vốn đầu tư).

Đứng thứ hai là Hà Nội với 661 dự án, với với tổng vốn đầu tư là 4,1 tỷ USD (chiếm 10,9% tổng vốn đầu tư). Bình Dương đứng thứ 3 với 248 dự án với tổng số vốn là 3,85 tỷ USD (chiếm 10,2% tổng vốn đầu tư).

Nguồn Tri Thức Trẻ

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246