Cộng đồng doanh nghiệp Nhiều doanh nghiệp Nhật tăng vốn đầu tư ở khu công nghiệp

Nhiều doanh nghiệp Nhật tăng vốn đầu tư ở khu công nghiệp

Ngày đăng : 25/06/2014

Năm 2013, tổng số đầu tư (bao gồm cả đầu tư mới và mở rộng) vào Hepza đạt hơn 608 triệu USD, tăng 47% so với năm 2012.
Ngày 19.2, tại buổi họp triển khai nhiệm vụ năm 2014 ở các khu chế xuất – khu công nghiệp TP.HCM (Hepza), đại diện ban quản lý Hepza cho biết có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động hiệu quả ở Hepza đã tăng vốn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất.
Cụ thể, trong năm 2013, dự án của Công ty TNHH Sài Gòn Precision ở Khu công nghiệp Linh Trung tăng lên 129 triệu USD, Công ty TNHH Tosok, Công ty TNHH Nidec Tosok Akiba, Công ty TNHH Juki, đều ở Khu chế xuất Tân Thuận, tăng theo thứ tự là 95 triệu USD, 10 triệu USD và 12 triệu USD.

https://paper-writer.org/

Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Đáng chú ý, nhiều dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn cũng được đầu tư vào Hepza như dự án của Công ty TNHH Roeders Việt Nam (vốn đầu tư của Đức), dự án của Công ty TNHH công nghệ Marvell Việt Nam (vốn đầu tư Singapore), dự án Công ty TNHH Kijima Musen Việt Nam (vốn đầu tư Nhật Bản).

Năm 2013, tổng số đầu tư (bao gồm cả đầu tư mới và mở rộng) vào Hepza đạt hơn 608 triệu USD, tăng 47% so với năm 2012. Năm 2014, chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư vào Hepza là 550 triệu USD, tăng 10% so với kế hoạch năm 2013.

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246