Phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: Tạo thuận lợi để các

Rate this post

tiềm năng chưa được khai thác

Có thể nói, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, Kết luận 64 của Tỉnh ủy Bạc Liêu (khóa XV) về tiếp tục đẩy mạnh phát triển CN-TTCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã đạt được một rất quan trọng. kết quả.

Nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phát triển CN-TTCN trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế được nâng cao. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng qua các năm.

Quy mô sản xuất được mở rộng, dây chuyền công nghệ được cải tiến, đổi mới. Năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh được cải thiện. Ngành chế biến thủy sản xuất khẩu tiếp tục giữ vai trò chủ lực, giải quyết việc làm cho trên 35.000 lao động và đưa tổng sản lượng chế biến năm 2020 đạt 97.146 tấn (tăng 42,28% so với năm 2017).

Đặc biệt trong phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo đã thu hút nhiều dự án động lực, từng bước đưa Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển CN-TTCN trong thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế vốn có. Tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2020 mới đạt 10,7% và chưa đạt kết luận cụ thể (chỉ tiêu là 21%). Việc lồng ghép các quy hoạch chuyên ngành phục vụ phát triển CN-TTCN trên địa bàn tỉnh còn chậm. Việc quy hoạch vùng nguyên liệu bền vững, chất lượng cao cho sản xuất công nghiệp chưa được triển khai đồng bộ. Các dự án ưu đãi có tác động thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh như: Dự án Nhà máy Điện gió Bạc Liêu giai đoạn III (142 MW), Nhà máy Điện gió Nhật Bản – Bạc Liêu (50 MW), Nhà máy Điện khí LNG Bạc Liêu (3.200 MW). tiến độ chưa đạt kế hoạch. Các dự án công nghiệp chế biến nông thủy sản, diêm nghiệp, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp đóng mới, công nghiệp sửa chữa tàu biển, công nghiệp cơ khí, chế tạo… chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuy phát triển khá nhưng chưa bền vững. Quy mô và năng lực sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán, thiết bị công nghệ của một số đơn vị, doanh nghiệp lạc hậu. Chậm đổi mới…

Tham Khảo Thêm:  Phân tích đoạn 1 Phú sông Bạch Đằng có dàn ý

Để tháo gỡ những khó khăn trên và thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp có liên quan đến khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế vốn có, Nghị quyết 10 đặt ra mục tiêu: phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt hình thức trở thành trung tâm năng lượng sạch và đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của cả nước.

Tập trung triển khai các dự án công nghiệp động lực, nhất là sử dụng hiệu quả năng lượng sạch, năng lượng tái tạo phù hợp với kinh tế thị trường và xu thế phát triển. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia phát triển công nghiệp mang tính đột phá như công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp điện khí, công nghiệp chế biến thủy sản, tăng trưởng xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật. các khu kỹ thuật, cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics, nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh và thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục phát triển một số ngành công nghiệp cơ bản, nâng cao giá trị gia tăng cho toàn chuỗi như: Công nghiệp chế biến nông thủy sản, muối, may mặc, cơ khí sản xuất nông cụ phục vụ sản phẩm, xuất khẩu nông sản; chú trọng phát triển các cơ sở công nghiệp sơ chế nông sản ở nông thôn…

Tham Khảo Thêm:  Tại sao gọi là Mĩ La Tinh? Những điều cần biết về khu vực Mã La Tinh

Hạ tầng khu công nghiệp hoàn thiện

Để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng trên, Bạc Liêu sẽ đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050. Trong đó lồng ghép các phương án: phát triển điện, năng lượng, năng lượng sạch , năng lượng tái tạo; phát triển các khu, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, phát triển thương mại, phát triển nuôi trồng, sử dụng và chế biến thủy sản; phát triển các vùng tư liệu sản xuất bền vững, chất lượng cao… bảo đảm ổn định, đồng bộ, lưỡng dụng và linh hoạt, gắn với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh trong lĩnh vực quốc phòng địa phương và một số ngành, lĩnh vực khác.

Quan tâm quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển công nghiệp, nhất là đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các dự án năng lượng sạch. Triển khai hiệu quả tất cả các dự án nguồn và lưới điện khi Quy hoạch năng lượng VIII được phê duyệt.

Bên cạnh đó, tích cực kêu gọi đầu tư và đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mời gọi đầu tư các dự án công nghiệp. Mục tiêu đến năm 2025, hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Láng Trâm (TP. Giá Rai), tỷ lệ lấp đầy đạt tối thiểu 60% và bổ sung Khu công nghiệp Ninh Quới (huyện Hồng Dân) vào Quy hoạch Khu công nghiệp. Hoàn thiện hạ tầng 2 cụm công nghiệp Chủ Chí (huyện Phước Long) và Vĩnh Mỹ (huyện Hòa Bình), tỷ lệ lấp đầy đạt trên 50%, hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Công nghiệp Hồng Dân. Xem xét quy hoạch thêm 2 cụm công nghiệp tại huyện Đông Hải và Vĩnh Lợi. Phấn đấu lấp đầy trên 90% diện tích Khu công nghiệp Láng Trâm vào năm 2030; hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp Ninh Quới; tỷ lệ lấp đầy đạt trên 60%, riêng 2 cụm công nghiệp Chủ Chí và Vinh Mỹ đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90%; Hoàn thiện hạ tầng CCN Hồng Dân, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 50%. Hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các cụm công nghiệp còn lại.

Tham Khảo Thêm:  Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ trò chuyện với Vũ Nương

Cùng với đó là đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng khu, cụm công nghiệp. Có cơ chế, chính sách phù hợp để di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trong các khu, cụm công nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm phát triển sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời thúc đẩy phát triển, tổ chức lại sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống theo hướng chú trọng chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Gia tăng cạnh tranh liên quan đến xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm, hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa truyền thống. Nghiên cứu thị trường để phát triển ngành nghề mới phù hợp với nguồn lao động và nguồn nguyên liệu của địa phương. Từng bước tổ chức đưa làng nghề vào các tuyến du lịch của tỉnh Bạc Liêu…

Hy vọng thông qua bài viết Phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: Tạo thuận lợi để các Cakhia TV trang web trực tiếp bóng đá miễn phí sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Related Posts

3Cl2 + 6KOH → 3H2O + 5KCl + KClO3

Cách viết phương trình cân bằng Mời các bạn kéo xuống dưới để xem và luyện tập các câu hỏi trắc nghiệm liên quan Thông tin chi…

177013 là gì? Bật mí kết truyện khác của Metamorphosis

Nếu là một trong những fan của bộ truyện tranh manga Nhật Bản thì chắc hẳn bạn cũng đã biết đến dãy số 177013. Tuy nhiên, đối…

Nhà thơ BẰNG VIỆT – Bảo tàng Văn học Việt Nam

Nhà thơ Bằng Việt 1. BITORI Nhà thơ Bằng Việt, tên khai sinh là Nguyễn Viết Bằng, sinh ra tại xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành…

Mẫu đơn đăng ký gia đình văn hóa 2023 mới nhất

Điều 6. Tiêu chuẩn danh hiệu Gia đình văn hóa 1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; Luật pháp tiểu bang; tích cực…

Windows Media Player là gì? Trình đa phương tiện đến từ Microsoft

Windows Media Player – trình phát đa phương tiện miễn phí của Microsoft cực kỳ hữu ích với nhiều tính năng hấp dẫn. Vậy bạn đã biết…

420 là gì? Ý nghĩa đặc biệt của con số 420

420 là gì? Một số? Không, đây là một ngày đặc biệt đối với người Mỹ và Canada. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *