QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN

QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN

quy-trinh-tu-van-nha-may-step-1
Quy trình được bắt đầu qua việc thảo luận với doanh nghiệp về các vấn đề trong nhà máy
( 5S, Nâng cao nâng suất – chất lượng, Giảm chi phí sản xuất, Định mức lao động v.v.. )

quy-trinh-tu-van-nha-may-step-6

quy-trinh-tu-van-nha-may-step-2

 Các chuyên gia tư vấn Nhật Bản giàu kinh nghiệm của Hirayama sẽ đến chuẩn đoán nhà máy của doanh nghiệp

quy-trinh-tu-van-nha-may-step-6

quy-trinh-tu-van-nha-may-step-3

 Sau quá trình chuẩn đoán, các chuyên gia sẽ đưa ra những phát hiện, đánh giá vấn đề tồn đọng trong nhà máy, phương hướng cải tiến và kế hoạch tổng thể cải tiến.

quy-trinh-tu-van-nha-may-step-6

quy-trinh-tu-van-nha-may-step-4

 Sẽ chuyển sang ” Thương thảo hợp đồng ” khi cuộc đàm phán kết thúc

quy-trinh-tu-van-nha-may-step-6

quy-trinh-tu-van-nha-may-step-5

Chuyên gia sẽ tiến hành ” triển khai hoạt động tư vấn” 

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246