Danh sách chuyên gia SHISHIDO TOSHIO

SHISHIDO TOSHIO

Ngày đăng : 26/05/2014

Chuyên gia Shishido Toshio làm việc lâu năm tại nhà máy sản xuất bản mạch của Canon. Ông là giám đốc trung tâm vệ sinh an toàn trực thuộc tập đoàn Canon Nhật Bản. Ông chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch dựa trên hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động (OSMHMS)

Đồng thời, chuyên gia SHISHIDO Toshio là :

– Thành viên đánh giá OSHMS theo phương thức JISHA (Số : 10-179)

– Chuyên gia giảng dạy khóa học RST

– Chuyên gia giảng dạy khóa học KYT

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246