Danh sách chuyên gia TAKEUCHI NOBORU

TAKEUCHI NOBORU

Ngày đăng : 26/05/2014

paper writing services

Takeuchi từng làm việc tại Tokairika Co., Ltd tại bộ phận kỹ thuật, khai thác phát triển, kỹ thuật sản xuất, nghiên cứu, sản xuất, quản lý sản xuất, kế hoạch kinh doanh.
Ông rất giỏi trong các lĩnh vực:
1. Hoạt động kinh cải tiến các khâu của nhà máy bao gồm cung cấp, quản lý sản xuất
2. Hoat động cải tiến nơi sản xuất (chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, rút ngắn thời gian thực hiện, cắt giảm tồn kho, cải tiến phân phối, 5S, cái tiến công việc, kanban)
3. Khai thác phát triển các yếu tố kỹ thuật sản xuất chủ yếu là nguyên liệu hữu cơ.
4. Hóa học công nghiệp, công nghiệp hóa học.

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246