Danh sách chuyên gia TAKEUCHI TOSHIO

TAKEUCHI TOSHIO

Ngày đăng : 26/05/2014

can you do my homework from domyhomework.guru

Từng làm việc tại Tokairika Co., Ltd
Là một chuyên gia TPS. Tham gia các hoạt động về cải tiến nhà máy phụ tùng ô tô, là người đa năng trong các công việc về lắp ráp, gia công.
Ông dốc toàn lực vào đào tạo nhân lực dựa trên cơ sở thúc đẩy TPS, ông hăng hái làm việc không kể ngành nghề gì.
Ông rất giàu kinh nghiệm tại nước ngoài, rất thông thạo về seminar TPS, 5S.

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246