Khóa học trong tháng Thông báo vể viêc du lịch nghỉ mát 2015

Thông báo vể viêc du lịch nghỉ mát 2015

Ngày đăng : 29/10/2015

Nhằm mục đích giúp nhân viên công ty thư giãn, nghỉ dưỡng phục hồi sức khoẻ. Công ty Hirayama Viet Nam tổ chức du lịch nghỉ mát cho toàn bộ nhân viên từ ngày 28 đến 31/10/2015.

Do đó công ty Nhật Nam sẽ tạm ngưng giao dịch từ 12h ngày 28/10 đến hết ngày 31/10/2015. Công ty sẽ hoạt động bình thường trở lại từ ngày 02/11/2015.

Kính mong sự thông cảm của quý khách.

Trân trọng cảm ơn

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246