Thương mại dịch vụ là gì? Phân biệt với dịch vụ thương mại?

Rate this post

Với nhu cầu phát triển của nền kinh tế, việc trao đổi mua bán hàng hóa ngày càng trở nên đa dạng và phong phú. Hoạt động này được thực hiện giữa các chủ thể liên kết với nhau, hoặc giữa các doanh nghiệp với nhau và điều này đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Thương mại dịch vụ diễn ra thường xuyên hàng ngày thúc đẩy nền kinh tế đất nước.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

* Cơ sở pháp lý

– Luật Thương mại 2005;

– Nghị định 120/2011/NĐ-CP về việc thay đổi thủ tục hành chính trong Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại;

1. Thương mại dịch vụ là gì?

Theo Luật Thương mại 2005, hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

Dịch vụ là hoạt động lao động của con người, không tồn tại dưới dạng vật chất, không dẫn đến sự chuyển dịch quyền sở hữu, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và đời sống của con người.

Quan hệ mua bán giữa người tạo ra dịch vụ và người sử dụng dịch vụ diễn ra dưới hình thức cung ứng dịch vụ. Đây là một quá trình liên tục bao gồm nhiều giai đoạn liên quan chặt chẽ với nhau. Quá trình này được gọi chung là thương mại dịch vụ.

Hay nhin nhiêu hơn: Khái niệm và đặc điểm của hoạt động cung ứng dịch vụ thương mại

2. Phân biệt dịch vụ thương mại và dịch vụ thương mại:

– Cùng điểm

Thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ có nhiều điểm tương đồng với nhau. Đều là hoạt động của các chủ thể trên thị trường, với sự tham gia của người bán (nhà cung cấp) và người mua (người sử dụng dịch vụ).

Trao đổi trong thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ có tính chất bù trừ…

– Sự khác biệt

Tuy nhiên, do có sự khác nhau về đối tượng (hàng hóa, dịch vụ) nên giữa thương mại dịch vụ và thương mại hàng hóa có sự khác nhau.

+ Đầu tiên, Thương mại dịch vụ là thuật ngữ rộng dùng để chỉ tất cả các hoạt động thiết lập, cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

Ngược lại, dịch vụ thương mại mang khái niệm hẹp hơn, được dùng để chỉ một bộ phận tích cực trong chuỗi hoạt động của thương nhân và có liên quan đến hoạt động thương mại. Các dịch vụ thương mại hiện có mã số thương mại được sử dụng để bán sản phẩm hoặc dịch vụ và được sử dụng để phân biệt chúng với các hoạt động dịch vụ phi thương mại.

Tham Khảo Thêm:  Nghĩa vụ quân sự - Bộ Quốc phòng

+ Thứ hai, Trong mua bán hàng hóa, việc mua bán, trao đổi hàng hóa luôn dẫn đến hệ quả pháp lý là sự chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa từ bên bán sang bên mua. Người mua được hưởng lợi trực tiếp từ việc thực hiện quyền sở hữu đối với hàng hóa.

Trong thương mại dịch vụ, việc cung ứng dịch vụ không dẫn đến việc xác lập quyền sở hữu của người mua đối với dịch vụ.

Nó mang lại lợi ích cho bên nhận dịch vụ bằng cách tạo thuận lợi cho thương mại, thay đổi điều kiện hoặc địa vị của người hoặc hàng hóa thuộc sở hữu của bên đó.

+ Thứ ba, Trong thương mại dịch vụ, do dịch vụ không đồng nhất và thường xuyên thay đổi để phù hợp với từng khách hàng hoặc hoàn cảnh cụ thể nên việc duy trì sự ổn định về chất lượng của việc cung ứng các dịch vụ thương mại khó hơn so với việc cung ứng hàng hóa.

Thước đo để đánh giá chất lượng dịch vụ là mức độ “hài lòng” của người nhận dịch vụ đối với kết quả công việc của bên cung cấp dịch vụ.”

+ Thứ tư, Khác với thương mại hàng hoá thường có sự tách biệt giữa sản xuất và tiêu dùng, quá trình tạo ra và tiêu dùng dịch vụ diễn ra đồng thời, trực tiếp giữa người cung ứng dịch vụ và người sử dụng dịch vụ.

+ Thứ năm, Việc tiêu dùng dịch vụ không mang lại kết quả ngay cho người sử dụng dịch vụ mà thường cần phải có quá trình. Chính vì yếu tố này mà mối quan hệ kinh doanh lâu dài hơn là cung cấp hàng hóa thường được thiết lập giữa người cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ thương mại.

Hay nhin nhiêu hơn: Thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

3. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại:

Thứ nhất, nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại

Pháp luật nước ta luôn duy trì sự bình đẳng để đảm bảo sự công bằng trong hoạt động thương mại vì thương nhân là nhân tố quan trọng trong hoạt động thương mại. Do đó tất cả các thương nhân đều có quyền và nghĩa vụ như nhau, không phân biệt quy mô, ngành nghề nhưng đều được đối xử khác nhau, bình đẳng trước pháp luật và văn minh.

Thứ hai, nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong hoạt động thương mại

– Các bên có quyền tự do thỏa thuận không vi phạm các quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại. Nhà nước tôn trọng và bảo vệ các quyền này.

Trong hoạt động thương mại, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được áp đặt, ép buộc, đe dọa, cản trở bên nào khác.

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn cách chơi Future trên Binance chi tiết từ A-Z

Hiện nay, pháp luật nước ta đã ban hành các văn bản điều chỉnh hoạt động thương mại, tuy nhiên ưu tiên vẫn là sự thỏa thuận, tự nguyện của các bên để được giải quyết. Điều này sẽ tạo cho doanh nghiệp quyền tự do lựa chọn hoạt động của mình, không bị bó buộc bởi sự can thiệp quá sâu của nhà nước.

Thứ ba, nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại được xác lập giữa các bên

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, các bên được coi là đương nhiên áp dụng tập quán thương mại đã được xác lập trong hoạt động thương mại mà các bên đã biết hoặc phải biết nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Thứ tư, nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại

Khi pháp luật không có quy định, các bên không thỏa thuận và giữa các bên không có tập quán hình thành thì tập quán thương mại được áp dụng nhưng không được trái với các nguyên tắc quy định trong Luật Thương mại và Luật Thương mại. . Bộ luật Dân sự quy định rằng, bất kể tập quán nào được áp dụng, các nguyên tắc của Thông luật phải được tuân theo.

Năm, nguyên tắc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng

  • Người tiêu dùng là đối tượng được pháp luật bảo vệ cao nhất. Vì mục đích cuối cùng của hoạt động thương mại là phục vụ người tiêu dùng. Vì vậy, trong mọi tình huống nếu gây tổn hại đến người tiêu dùng, pháp luật sẽ can thiệp. Do đó, thương nhân thực hiện hoạt động thương mại có nghĩa vụ thông tin đầy đủ, trung thực cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin đó.
  • Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tính hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh.

Thứ sáu, nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại

Trong hoạt động thương mại, thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật do pháp luật quy định được thừa nhận có giá trị pháp lý như văn bản.

Như vậy, trong hoạt động thương mại, các bên tham gia phải đáp ứng các nguyên tắc cơ bản trên để tránh vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Hầu hết các nguyên tắc này được quy định bao trùm mọi hoạt động của thương nhân trong hoạt động mua bán.

Hay nhin nhiêu hơn: Các hình thức xử lý vi phạm trong cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

4. Vai trò của thương mại đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập:

Thứ nhất, thương mại thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước

Tham Khảo Thêm:  Giải mã nghĩa câu "ài ố sì mà" và nguồn gốc trend của nó

Từ xa xưa, khi loài người xuất hiện, hoạt động thương mại đã được hình thành một cách không chủ ý và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống hàng ngày. Cho đến những năm sau người ta vẫn tiếp tục sử dụng và dần dần nâng cao trình độ cho đến bây giờ thì gần như phát triển. Và trong thời kỳ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vai trò của thương mại một lần nữa được khẳng định như một mắt xích cần thiết trong sự vận hành của nền kinh tế và con người. Hoạt động thương mại đã có tác động tích cực thúc đẩy quá trình phân phối lại lao động xã hội ở nước ta, chuyên môn hóa và hợp tác hóa sản xuất. Một cách khác là sự cạnh tranh giữa các thương nhân với nhau về cùng một loại hàng hóa và dịch vụ.

Thứ hai, thương mại thúc đẩy sản xuất, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Có thể khẳng định chắc chắn rằng thương mại dịch vụ là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa nông sản, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng… Hoạt động thương mại đảm bảo về thị trường, máy móc thiết bị hiện đại theo công nghệ số. Không chỉ vậy, thương mại còn mở ra con đường tiêu thụ sản phẩm cho ngành sản xuất, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp số, từ đó giúp các quốc gia từng bước kết nối với nhau, tiêu thụ hàng hóa với các quốc gia khác. Các quốc gia trên thế giới đang ngày càng mở rộng mạng lưới của họ. Từ đó, hoạt động thương mại thông qua cơ chế thị trường kích thích các nhà đầu tư, người sản xuất đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới thiết bị, quy trình công nghệ, ứng dụng khoa học thị trường, quản lý vào hoạt động sản xuất ngày càng tiên tiến, có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

Ngoài ra, hoạt động thương mại còn mang lại những lợi ích như thúc đẩy sự phát triển của các ngành khác liên quan đến nền kinh tế, thúc đẩy phân phối nguồn lực và mở rộng quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác trên thế giới.

Như vậy, thương mại thực sự có vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế thị trường không chỉ ở nước ta mà còn trên thế giới. Là bản chất của sự phát triển kinh tế – xã hội của bất kỳ quốc gia nào, đóng góp một phần đáng kể vào ngân sách nhà nước để giải quyết các vấn đề liên quan đến nó như công ăn việc làm, tệ nạn…

Hy vọng thông qua bài viết Thương mại dịch vụ là gì? Phân biệt với dịch vụ thương mại? Cakhia TV trang web trực tiếp bóng đá miễn phí sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Related Posts

Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ

Đề bài: Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ Chiều tối Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của…

Câu chuyện về nhà học giả Naropa

Theo chân Tilopa, ngay cả đại học giả Naropa cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn. Như chúng ta đã thấy trước đây, Naropa gặp Tilopa,…

Suboi là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, đời tư nữ rapper tài năng

Nhắc đến nhạc rap Việt không thể không nhắc đến cái tên Suboi. Nổi lên từ thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, Suboi mang đến…

integrated circuit là gì? Phân loại, cấu tạo và công dụng

Chắc hẳn bạn đã ít nhiều nghe đến thuật ngữ IC. Đây là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Integrated circuit. Tuy nhiên không phải…

Kể hoặc đọc lại một câu chuyện (bài thơ, bài văn) về một vận động

1. Đồ sưu tầm: Hoàng Xuân Vinh (sinh ngày 6 tháng 10 năm 1974 tại Thành phố Sơn Tây, Hà Nội) là vận động viên bắn súng…

Quần jockstrap là gì? Chia sẻ những mẫu quần jockstrap đình đám

Quần jockstrap là một kiểu quần được thiết kế vô cùng độc đáo giúp nam giới trở nên sexy và quyến rũ hơn. Tuy nhiên kiểu quần…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *