Uncategorized YANAGITA TAKAKO

YANAGITA TAKAKO

Ngày đăng : 26/05/2014

schreib-essay.com

Chuyên gia Yanagita Takako

1983 – 2003 : Tiếp viên Hãng hàng không Nhật Bản, đường bay Quốc Tế

Cán bộ giảng dạy Bộ phận huấn luyện phòng khách hàng

1995 – 1997   Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến vận hành và lên kế hoạch đào tạo cho nhân viên chính thức

Ngoài ra, còn tiến hành lên lịch trình đào tạo cho nhân viên mới, đào tạo nâng cao chuyên môn, đào tạo cấp quản lý etc..

2011 – đến nay  Sáng lập công ty cổ phần ALMIND Corp

Giữ trọng trách Đại diện pháp luật,  chuyên gia tư vấn, giáo viên giảng dạy các nội dung:

Hài lòng khách hàng, đối ứng qua điện thoại, xử lý than phiền của khách hàng, kỹ năng giao tiếp …etc

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246