Danh sách chuyên gia YONEZAWA MASARU

YONEZAWA MASARU

Ngày đăng : 26/05/2014

research paper writer

Công ty Cổ phần HIRAYAMA : Trường phòng đào tạo

Quên quán: Hirosaki, tỉnh Aomori

Thường trú:  Urayasu, tỉnh Chiba

Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế khoa Thương mại, đại học Sapporo

20 năm làm việc tại SMBC Consumer Finance Co., Ltd

Đã từng đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Đào tạo, trưởng phòng Kế hoạch nhân sự tại ban tuyển dụng đào tạo.

Sau đó, với tư cách Trưởng phòng đào tạo nhân lực tại công ty MARUHAN, 8 năm liền chịu trách nhiệm đào tạo cho khoảng 13000 nhân viên, từ nhân viên mới đến cấp quản lý.

Tháng 7 năm 2012, ông làm việc tại HIRAYAMA.    

Bằng cấp

・Nhân viên chăm sóc dịch vụ Cấp độ 2 (Hiệp hội Nippon Care-Fit Service)

・Herrmann Model Facilitator (Herrmann International Japan)

・Compliance officer(Hội nghiên cứu các vấn đề tài chính)

・Nhân viên hoạch định Tài chính Cấp độ 2

・Affiliated Financial Planner (Hiệp hội FP Nhật Bản)

・Quản lý tài chính cấp cao (Hiệp hội vốn vay Tokyo)

・Giáo viên hướng dẫn MG (Management Game)   

Danh sách khách hàng

●TAKEUCHI Seisakusho ●TOYO Seisakusho ●Nghiệp vụ Bưu điện Nhật Bản ● SMBC Consumer Finance Co., Ltd

  • SHINAI CLINIC ●PROMISE HongKongCoLTD ● AOL CORPORATION ●MARUHAN

●Recruit Management Solutions Co., Ltd ●Johnson Diversey Banshee, Inc.●UNIMAT Co.,ltd

  • Intelligence,Ltd ●UNDER TREE (KICONA)● Seiwa Co., Ltd. (Micado) ● GC Co.,ltd

●M’s UCo.,ltd ●ACOM Co., Ltd ● Coaching College Ltd ● International ARG Inc

  • Project21 ●KINGU Shoukai ●Trung tâm nghiên cứu và đào tạo tổng hợp S-POOL ●MURUZEN KOSAN
  • MILLION Group ● Center for Intercultural Hospitality ●BUSINESS GRAND WORKS ●GRAND SHOJI
  • Thực hiện các khóa đào tạo tại Hồng Kông, Trung Quốc, Phillippin, Ấn Độ, Canada

 

(+84)24 3959 0247 (+84)24 3959 0246